poniedziałek, 27 sierpnia 2018

26 międzynarodowa wystawa Zieleń to życie - 6 - 8 września 2018 EXPO XXI Warszawa


Międzynarodowa Wystawa ZIELEŃ TO ŻYCIE w tym roku odbędzie się w dniach 6 – 8 września w Warszawie w EXPO XXI pod hasłem ,,Kolekcja korzyści”.
 
To największa ekspozycja roślin w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Największą grupę stanowią producenci roślin z Polski oraz Holandii, Francji, Włoch, Belgii, Danii, Niemiec, Ekwadoru i Japonii. Zaprezentują rośliny ozdobne i owocowe oraz do dekoracji wnętrz – kwiaty cięte i doniczkowe, a także po raz pierwszy na tak dużą skalę kwiaty rabatowe i balkonowe na stoisku Horti Flower Show.
W dziale Technika i Technologie sporo będzie maszyn i urządzeń pozwalających przyśpieszyć i ułatwić prace w terenach zieleni. Zobaczymy też ofertę wyposażenia, dekoracji, podłoży, nawozów, narzędzi, opakowań, wydawnictw i usług.


Wystawcy "Zieleń to życie" prezentują się w działach:
ROŚLINY 
materiał szkółkarski (ozdobny i owocowy): drzewa, krzewy, byliny, trawy, pnącza,
rośliny wodne, rośliny rabatowe, rośliny cebulowe, materiał siewny,
rośliny doniczkowe, bonsai,
rośliny cięte: kwiaty,
drzewka świąteczne
TECHNIKA, TECHNOLOGIE i WSPARCIE SPRZEDAŻY
podłoża i substraty, nawozy i środki ochrony i pielęgnacji roślin, środki do produkcji szkółkarskiej, maszyny i urządzenia, narzędzia i sprzęt ogrodniczy, opakowania i etykiety do roślin, szklarnie i tunele, doniczki i pojemniki do produkcji ogrodniczej, systemy automatycznego nawadniania akcesoria do podlewania, technologie dla szkółkarstwa i architektury krajobrazu, usługi, handel, transport, logistyka, finanse itd.
WYPOSAŻENIE TERENÓW ZIELENI, OGRODÓW, TARASÓW I BALKONÓW
artykuły dekoracyjne, pojemniki, donice, meble ogrodowe, materiały do budowy nawierzchni i małej architektury, oczka wodne, materiały do ich budowy, akcesoria, oświetlenie do ogrodu i terenów zieleni, grille i kominki ogrodowe, technologie do ogrodów, ogrodów na dachach i ogrodów zimowych, trawniki, wyposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych, rzeźba ogrodowa
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
usługi projektowe,
urządzanie i pielęgnacja ogrodów i terenów zieleni
WYDAWNICTWA, MEDIA
z zakresu ogrodnictwa,
szkółkarstwa,
architektury krajobrazu

ORGANIZACJE, STOWARZYSZENIA i INSTYTUCJE

 
FLOWER EXPO POLSKA
kwiaty cięte, kwiaty doniczkowe, florystyka

  
PROGRAM
6 września (czwartek) – DZIEŃ DLA PROFESJONALISTÓW
  • POTENCJAŁ OGRODNICTWA MIEJSKIEGO – jak zaspokoić potrzeby dzisiejszych konsumentów –  spotkanie dla producentów roślin, zorganizowane przez Horti Flower Show; godz. 11.00-14.30
  • WARSZTATY – Oprogramowanie Vectorworks, godz. 10.00-13.00
  • WARSZTATY – GARDENPHILIA Designer, godz. 14.00-17.00
7 września (piątek) – DZIEŃ DLA PROFESJONALISTÓW
  • MOCNO ZIELONE MIASTO – konferencja o zieleni publicznej, godz. 10.00-16.30
  • WARSZTATY – Oprogramowanie Vectorworks, godz. 10.00-13.00
  • Warsztaty dla architektów krajobrazu – ZIELONE I NIEBIESKIE MIASTO. Jak projektować wodę w mieście? Prowadzi Niek Roozen
8 września (sobota) – DZIEŃ PROFESJONALISTÓW i PUBLICZNOŚCI
  • DZIEŃ ARCHITEKTA KRAJOBRAZU. Więcej zieleni w miastach, godz. 10.00-14.30. Gość specjalny Niek Roozen
  • otwarte pokazy i prezentacje dla publiczności
Więcej informacji na stronie organizatora:
Zieleń to życie - www.zielentozycie.pl

poniedziałek, 6 sierpnia 2018

Cięcie wiśni i czereśni

Prezentujemy artykuł prof. Augustyna Miki, który ukazał się w czasopiśmie "Sad Nowoczesny" nr 4/2004 dotyczący cięcia wiśni i czereśni.

Lipiec i sierpień to dobry czas na wykonanie tego zabiegu, kiedy już zakończymy zbiory owoców.

Pamiętajmy jednak by unikać cięcia w czasie, kiedy rośliny przeżywają stres - zwłaszcza podczas suszy.

Cięcie wiśni

Cięcie wiśni w sadzie owocującym należy wykonać po zbiorach owoców, ponieważ rany zadane drzewu w tym czasie najszybciej się goją i najmniej są narażone na infekcję przez grzyby i bakterie chorobotwórcze. Natomiast cięcie formujące korony młodych drzew wykonujemy wiosną, najlepiej w kwietniu, bo wtedy najskuteczniej daje się „pokierować" wzrostem drzew. Wiśnie w nowych sadach sadzi się tak samo gęsto jak śliwy (1000-2000 drzew na 1 ha). Zmusza to sadownika do formowania koron z pionowym przewodnikiem. Drzewka wiśni sadzone do sadu mają formę krzaczastą i bez odpowiedniego cięcia przeważnie nie tworzą przewodnika. Przewodnik można wyprowadzić skracając mocno wszystkie rozgałęzienia boczne pozostawiając jedynie 2-3 oczka przy głównym pędzie. Pęd ten będzie dominował nad pędami bocznymi i stanie się przewodnikiem. Jego pionowy wzrost można utrwalać usuwając w maju 2-3 wierzchołkowe przyrosty, które z nim konkurują. Zagrożeniem dla przewodnika w koronie wiśni są owoce obficie zawiązujące się na nim już w drugim roku po posadzeniu drzew. Wskutek dużego obciążenia owocami przewodnik zgina się i przyjmuje położenie skośne lub poziome. Wtedy też należy go przyciąć wiosną poniżej zgięcia. Latem wyrośnie nowym prosty przewodnik. Po uformowaniu koron wiśni rozpoczynamy regularne cięcie odnawiające w sierpniu po zbiorach owoców. Gałęzie, które przekroczyły 4 lata wycinamy z pozostawieniem kilku, kilkunasto-centymetrowego czopa. Młodsze gałęzie i pędy roczne pozostawiamy na owocowanie. 

Cięcie czereśni 

Zainteresowanie intensywną uprawą czereśni jest coraz większe, bo są już odmiany bardzo atrakcyjne (Kordia, Regina) oraz podkładki skarlające (PHL, Gisela 5 itp.). Dawniej sadziliśmy 300 drzew na 1 ha, teraz — 500 (półkarłowe) do 1000 (karłowe). Czereśnia z natury rośnie silnie i tworzy konary mocne, sztywne, wzniesione. Drzewo czereśni w naturalnej formie jest mało odpowiednie w gęstym sadzie, bo długie i sztywne konary zajmują dużo miejsca. Jeśli decydujemy się na zwartą rozstawę w sadzie czereśniowym, wtedy podobnie jak w uprawie innych gatunków należy wyprowadzić korony z pionowym przewodnikiem i osadzonymi na nim słabymi gałęziami. Wielkość tak uformowanego drzewa łatwo będzie można utrzymać w ryzach. Czereśnie z natury tworzy mocny przewodnik, ale obok niego wyrasta kilka pędów konkurencyjnych, które z upływem lat przekształcają się w mocne konary. Głównym zadaniem przy formowaniu młodych drzew jest niedopuszczanie do rozwoju pędów konkurencyjnych. Wycinamy je na drzewach zaraz po posadzeniu. Wyrywamy w maju lub czerwcu, gdy ukażą się na szczycie przewodnika, wtedy odginamy spinaczami, gumkami lub sznur-kami i jeśli ukażą się ponownie w sierpniu wycinamy. W pierwszych 3 latach po posadzeniu drzew unikamy skracania przewodnika, gdyż sprzyja ono wyrastaniu pędów z nim konkurujących. Tak postępując wyprowadzimy koronę czereśni, w której częścią trwałą jest przewodnik, natomiast słabsze od niego gałęzie, średnio co 4 lata, wymieniamy na młode pędy. Cięcie odnawiające czereśni wykonujemy po zbiorach owoców, a więc w lipcu i sierpniu. Artykuł na podstawie:  "Cięcie wiśni i czereśni" "Sad Nowoczesny" nr 4/2004, autor: prof. Augustyn Mika ISK Skierniewice; fotografie przykładowych sposobów cięcia z powyższego artykułu
Zdjęcie tytułowe: zasoby Pixabay

środa, 1 sierpnia 2018

Sierpień w sadzie - prace sezonowe w sadach, jagodnikach i winnicach

Sierpień to nadal czas intensywnych prac sadowniczych.
W sadach jabłoniowych przykładamy dużą wagę do zabiegów zabezpieczających przed chorobami przechowalniczymi, wykonujemy cięcie letnie.
W sadach wiśniowych i czereśniowych wykonujemy cięcie drzew, podobnie wykonujemy w tym okresie cięcie krzewów porzeczek i agrestu.
Ważne są również nadal wszystkie zbiegi ochrony i nawożenie.
 
Zobaczmy najważniejsze prace w sadach, jagodnikach i winnicach
do wykonania w sierpniu:
 


 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...