czwartek, 30 kwietnia 2015

BROS Snacol 05 GB zwalcza ślimaki

BROS Snacol 05 GB
zwalcza ślimaki

 Granulowany preparat o działaniu żołądkowym i kontaktowym do zwalczania ślimaków w niektórych uprawach rolniczych oraz roślinach ozdobnych. 
Dzięki zawartości dodatków nęcących wabi ślimaki i skutecznie je likwiduje. Preparat jest odporny na wilgoć, dzięki czemu pozostaje atrakcyjny dla ślimaków przez długi czas, gwarantując skuteczne i długie działanie.
 
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Posiadamy opakowania 1kg i 3kg.Nowe opakowanie:


Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin. 
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

środa, 29 kwietnia 2015

Goemar BM 86 Biostymulator kwitnienia i wiązania owoców

Goemar BM 86 1L i 5L

Goemar BM 86 jest przeznaczony do dokarmiania dolistnego, oparty na Physio ActivatorTM Technology (PAT) – całkowicie unikatowej i chronionej patentem technologii gwarantującej maksymalne wykorzystanie specjalnie wyselekcjonowanych składników aktywnych uzyskanych z alg Ascophyllum nodosum.

Fizjoaktywator kwitnienia i wiązania owoców
-stymuluje kwitnienie, poprawia zapłodnienie i zawiązywanie owoców
-przeciwdziała opadaniu kwiatów i zawiązków w warunkach niekorzystnych dla kwitnienia i wiązania owoców
-stymuluje różnicowanie się związków dominujących (królewskich) jabłoni
-poprawia jakość owoców (mniej owoców zniekształconych i niedorośniętych)

Skład:
azot – 4% (m/m), magnez – 4,8% (m/m), bor – 2% (m/m), molibden – 0,02% (m/m) + PAT

Zakres stosowania:

Uprawy warzywnicze (pomidor, papyrka, ogórek):
2-4 opryski w trakcie kwitnienia i wiązania owoców, zalecana dawka 1,5-3 l/ha (uprawy polowe) lub 0,1% (uprawy pod osłonami)   

Uprawy sadownicze: 3 opryski w terminie od fazy różowego/białego pąka do końca kwitnienia, zalecana dawka 3 l/hawww.sadownictwo.co/goemar BM 86 


niedziela, 26 kwietnia 2015

Zapraszamy do sklepu stacjonarnego

 

 

Polecamy nasz sklep SAD i OGRÓD s.c. 

w Ostrołęce k/Sandomierza


Mapa dojazdu


Zapraszamy w godzinach od 8:00  do 16:00
(w sezonie również dłużej) 

od poniedziałku do soboty

Korzystne ceny, rabaty przy dużych zakupach oraz dla stałych klientów!

 

ZAPRASZAMY ! ! ! 

 

 

Sad i Ogród s.c.


Ostrołęka k/Sandomierza
27 - 650 Samborzec
woj. świętokrzyskie

sobota, 25 kwietnia 2015

Środki ochrony roślin - redukcja dawek i sporządzanie mieszaninRedukcja dawek środków ochrony roślin i sporządzanie mieszanin

Od wielu lat polscy rolnicy, w tym ogrodnicy, domagali się praw, jakie mieli uprawiający rośliny w innych krajach Unii Europejskiej. Jeśli nasze towary miały być konkurencyjne, musiały być wyprodukowane z uwzględnieniem porównywalnych warunków prawnych i ekonomicznych.

Oszczędności

Rolnikom chodziło głównie o maksymalne ograniczenie kosztów produkcji. Przy wzrastających cenach paliw i wynagrodzeniach pracowników sposobu na oszczędności upatrywaliśmy m.in. w redukcji liczby przejazdów maszynami. Najłatwiej można to uzyskać poprzez jednorazowy zabieg, podczas którego można byłoby rozwiązać wiele problemów występujących w danym agrotechnicznym terminie, np. zapobiec chorobie, zwalczyć szkodniki i jednocześnie dokarmić roślinę, używając przy tym środków/preparatów w mniejszych, niż zalecane, dawkach, a także ograniczając zużycie wody. Korzystamy w ten sposób także ze sprzyjających warunków pogodowych, zmniejszamy ugniatanie gleby i roślin, lepiej organizujemy pracę.
Przez długi czas, ze względów prawnych, było to wyłącznie szczytem marzeń. Te czasy jednak minęły i obecnie prawo dopuszcza sporządzanie mieszanin zbiornikowych według koncepcji i proporcji opracowanych przez użytkownika środków produkcji, czyli rolnika.

Mieszanie środków i redukcja dawek

W połowie 2011 r. (14 czerwca) weszło w życie we wszystkich krajach UE rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1107/2009 dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, według którego nie są sprzeczne z prawem praktyki związane z redukcją dawek i mieszaniem dowolnych środków ochrony roślin. Warunkiem jest jednak przestrzeganie zasad dobrej praktyki ochrony roślin. Pracownicy PIORiN nie mają prawa podczas kontroli wyciągać konsekwencji wobec rolników, którzy w ewidencjach zabiegów środków ochrony roślin podadzą mniejszą niż w etykiecie dawkę środka lub poinformują o łącznym stosowaniu preparatów. Na poparcie tego faktu w ramce podaję wytyczne opublikowane na stronie internetowej MRiRW.
Zatem wszyscy, którzy skorzystają z powyższych możliwości ograniczania zużycia środków ochrony roślin czy stosowania mieszanin zbiornikowych (z wyjątkiem tych uwzględnionych w etykietach), muszą mieć świadomość, że ponoszą odpowiedzialność za: brak efektywności oraz nadmierne pozostałości substancji aktywnych środków ochrony roślin w owocach, dyskwalifikujące partie towaru z obrotu, fitotoksyczność danej mieszaniny czy zniszczenie opryskiwacza. W ww. przypadkach producent lub dystrybutor środka ochrony roślin nie będzie uwzględniał reklamacji.

O tabeli mieszania

Wobec wyżej określonych zasad, korzystanie z informacji zawartych w tabelach mieszania, publikowanych w wydawnictwach popularnych, nie zwalnia rolnika z odpowiedzialności związanej z niepowodzeniem po wykorzystaniu sugerowanej mieszaniny. Znowu okazuje się, że z wolnością mamy problem… Nikt, poza rolnikiem, nie poniesie konsekwencji za zniszczony (zapchaną instalację) sprzęt ochrony, jeśli po zmieszaniu proponowanych w tabeli komponentów dojdzie do wytrącenia się osadów, w tym nierozpuszczalnych. Mieszanina taka może okazać się udaną pod względem fizycznym, niekoniecznie jednak pod względem chemicznym. Brak pożądanej skuteczności, fitotoksyczność, a także znaczne przekroczenie pozostałości w płodach rolnych, to także efekt swobód ostatnio danych rolnikowi odnośnie do użytkowania środków ochrony. Zadośćuczynienia za straty materialne wynikające z wymienionych wcześniej sytuacji można, co prawda, dochodzić z powództwa cywilnego, ale sprawa zdaje się być na starcie przegrana. W takiej tabeli nikt bowiem nie podaje proporcji mieszanych składników, warunków łączenia komponentów czy postępowania z mieszaniną. Rolnik po zmieszaniu komponentów sam musi sprawdzić zachowanie się takiej cieczy roboczej – zarówno pod względem fizycznym, jak i chemicznym. O ile fizyczne właściwości roztworu są łatwe do ocenienia, tak chemizm, skuteczność biologiczna, prędkość rozkładu poszczególnych składowych substancji czynnych, długość działania, czas zalegania i poziom pozostałości nie są możliwe do określenia bez szczegółowych badań laboratoryjnych. W ostatnich latach niewiele koncernów chemicznych zlecało badania związane z oceną mieszanin tzw. międzykoncernowych (łączenia środków należących do różnych firm agrochemicznych). Owszem, zainteresowaniem cieszyły się badania możliwości mieszania ze sobą środków jednego koncernu, ale te dane są dostępne w etykietach-instrukcjach stosowania wykorzystanych do mieszaniny środków. Takie informacje podajemy także w naszych programach, z uwzględnieniem dokładnych dawek poszczególnych składowych na hektar uprawy.

O zasadach mieszania

Skoro na rolnika spadła pełna odpowiedzialność za dowolne stosowanie środków ochrony roślin, warto podać kilka zasad (jest to na pewno praktyczniejsze), jak sporządzić mieszaninę, aby, chociaż pod względem fizycznym, była bezpieczna dla użytkownika i maszyny.
 • Konieczne jest przestrzeganie zasad BHP, m.in. do sporządzania mieszaniny środków ochrony roślin przystępujemy wyposażeni w środki ochrony osobistej (ubranie ochronne, fartuch, rękawice, maska/i na twarz, nos i oczy, nakrycie głowy).
 • Mieszaninę sporządzamy w pomieszczeniu niedostępnym dla osób postronnych, głównie dzieci, dobrze wentylowanym, gdyż na pewno dojdzie do ulatniania się par mieszaniny. W pomieszczeniu tym przebywamy tylko wtedy, gdy jest to wskazane do zmieszania komponentów i oceny efektu.
 • Do przygotowania mieszaniny używamy składników w proporcjach takich samych, jak ostatecznie na hektar uprawy.
 • Wodę do doświadczenia pobieramy z tego samego źródła, tak aby miała porównywalne cechy i temperaturę.
 • Należy przestrzegać kolejności mieszania komponentów.
 • Nie wolno dopuścić do rozwarstwienia się mieszaniny, dlatego przygotowujemy ją bezpośrednio przed użyciem (aby nie doszło do niepożądanych reakcji chemicznych, wynikających z długotrwałego przetrzymywania roztworu), nie przetrzymujemy w zbiorniku opryskiwacza, kontrolujemy prawidłową pracę mieszadła.

Kolejność mieszania komponentów

 • W przypadku, gdy przygotowujemy mieszaninę np. środków ochrony roślin z nawozami, w oddzielnych pojemnikach sporządzamy roztwory – w jednym mieszaninę nawozów, w drugim środków ochrony roślin. Najpierw należy do wody (zbiornik wypełniony do połowy) dodawać przy włączonym mieszadle roztwór nawozu/ów, a po dokładnym wymieszaniu, w następnej kolejności (zawsze jako ostatni), powoli, aby nie doszło do kłaczenia – środek/i ochrony roślin. Należy pamiętać, że rozpuszczanie siarczanu magnezowego (proces egzotermiczny) podnosi nieznacznie temperaturę wody, natomiast rozpuszczanie mocznika (proces endotermiczny) znacznie obniża temperaturę roztworu. Wiedząc o tych procesach, trzeba mieć na uwadze, że woda używana do mieszaniny, której komponentem jest mocznik, powinna być ciepła (można dolać do pobranej ze źródła kilka wiader specjalnie podgrzanej wody), aby nie doszło do szoku termicznego – w efekcie uszkodzenia rozgrzanych roślin zbyt zimną cieczą roboczą.
 • W przypadku, gdy przygotowujemy mieszaninę np. środków ochrony roślin, należy przy tym przestrzegać kolejności dodawania ś.o.r. według ich form użytkowych (tabela):
  • najpierw zawiesiny,
  • następnie emulsje,
  • na końcu roztwory.
 • W przypadku, gdy przygotowujemy mieszaninę np. środków ochrony roślin z adiuwantem, nieprawidłowe własności cieczy roboczej mogą być efektem wlewania do zbiornika opryskiwacza bezpośrednio adiuwantu bez jego wcześniejszego rozcieńczenia wodą. Należy zatem rozcieńczyć adiuwant przed jego dodaniem.

 TAB. Kolejność mieszania środków ochrony roślin według form użytkowych

 

Kilka wskazówek technicznych

Ilość środka. Przystępując do próby mieszania składników, należy precyzyjnie odmierzyć ilość środka, także jeśli robimy wstępną próbę łączenia komponentów. Do przygotowania 0,1% roztworu rozpuszczamy 100 g środka w 100 l rozpuszczalnika (w naszym przypadku – wody). Jeśli zatem próbkę wykonujemy w 200 ml wody, to proporcjonalnie dodajemy 200 mg środka, aby uzyskać roztwór 1%.
Pomocne
0,1% = 100 g środka w 100 l wody
1 kg = 1000 g = 1000 000 mg; 1 g = 1000 mg; 1 mg = 0,000001 kg
1 l = 1000 ml; 1 ml = 0,001 l; 10 ml = 0,01 l; 100 ml = 0,1 l
W przypadku, gdy zalecana dawka środka na hektar wynosi 2,5 l (przy zalecanej dawce wody np. 200 l/ha), aby zrobić próbę w 100 ml wody wyliczamy dawkę środka (X) wg proporcji:
2,5 l – 200 l
X – 100 ml (0,1 l)
X = 2,5 x 0,1/200 = 0,25/200 = 0,00125 l = 1,25 ml
Do przygotowania próbnej mieszaniny (w 100 ml wody) potrzeba nam zatem 1,25 ml środka.

Mieszanie

Zgodnie z podanymi powyżej zasadami mieszania, do naczynia wlewamy środki w podanej kolejności.
Energicznie mieszamy roztwór, stwarzając warunki podobne do panujących w zbiorniku opryskiwacza. Mieszanie musi trwać co najmniej kilka minut.
Zamknięty pojemnik odwracamy około 30 razy.
Podczas mieszania (rys. 1) obserwujemy powstały roztwór, czy jest klarowny (rys. 2), w jakim czasie doszło do jego doskonałego zmieszania, czy na wierzchu tworzy się piana itp.
Badamy jego pH – najlepiej, aby wynosiło około 7,0, ale do przyjęcia są wartości (w zależności od traktowanych roślin) w granicach 4,0–9,0.
Następnie odstawiamy roztwór, aby po kilku, co najmniej 15–30 minutach sprawdzić, jak się zachowuje, w jakim czasie np. doszło do rozwarstwienia (niejednorodności), czy nie powstał np. nierozpuszczalny osad lub kłaczki
(rys. 3), złogi (w tym celu ponownie mieszamy), czy wydzielił się olej, „śmietanka”, czy nie doszło do „zważenia”, w jakim okresie zniknęła piana lub zaczęła się intensywniej tworzyć.
Jeśli roztwór zaczął się pienić (rys. 4) czy wytwarzać opary, obserwujemy po odstawieniu, w jakim czasie piana lub opary zniknęły albo czy nie stały się intensywniejsze, nawet do tego stopnia, że wydostają się na zewnątrz pojemnika (rys. 5). Jeśli roztwór jest klarowny i się nie pieni, nie rozwarstwia, można przypuszczać, że pod względem fizycznym taka mieszanina jest bezpieczna dla sprzętu technicznego (opryskiwacza).
O ile jest czas, można dodatkowo wykonać próbę pod względem właściwości chemicznych mieszaniny – opryskując roślinę wytypowaną do prób. Dzięki temu przekonujemy się, czy uzyskana mieszanina nie jest fitotoksyczna, nie jest niebezpieczna dla środowiska, w jakim stopniu rozprzestrzenia się po powierzchni rośliny, w jakim czasie do niej wnika, wysycha na powierzchni, jak reagują i w jakim czasie potraktowane nią agrofagi.
Do momentu zbadania płodów rolnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin, azotanów czy azotynów, nie będziemy jednak znali jej właściwości pod względem bezpieczeństwa żywności. Na takie wyniki musimy czekać do końca sezonu, a nawet do wyjęcia płodów z przechowalni.
UWAGA!
Nawet znane i dobrze przebadane mieszaniny mogą przy kompleksie niekorzystnych warunków (środowiskowych, klimatycznych i technicznych) wywołać negatywne efekty (nieskuteczność, fitotoksyczność)! Dlatego wskazana jest duża ostrożność!

Podsumowanie zasad mieszania
woda w zbiorniku opryskiwacza (1/2 objętości)
+ roztwór mocznika
woda z mocznikiem
+ roztwór nawozów mikroelementowych
woda + mocznik + nawozy mikroelementowe
+ roztwór środka ochrony roślin (lub środków)
woda + mocznik + nawozy mikroelementowe + środki ochrony roślin (w tym adiuwant wcześniej rozcieńczony, jako ostatni)
+ woda do pełnej objętości zbiornika

Redukcja dawek środków ochrony roślin

Udogodnienie to, wpływające m.in. na sporą oszczędność finansów, wykorzystuje się głównie w przypadku herbicydów. Efektywność stosowania środka w postaci systemów dawek dzielonych czy mikrodawek jest spektakularna. Często wobec pojawiających się młodych chwastów skuteczna dawka środka może być dużo mniejsza niż zalecana w etykiecie-instrukcji stosowania. Podobne oszczędności możemy uzyskać, wykorzystując fungicydy we wczesnych etapach wzrostu i rozwoju roślin wieloletnich. Zdecydowanie mniej środka i wody potrzeba, gdy liście drzew czy krzewów zaczynają się wykształcać, niż gdy są w pełni rozwinięte. Wyjątkiem jest wczesnowiosenne zwalczanie przędziorków, zimujących form mszyc, miodówek czy wykorzystywanie środków powierzchniowych (kontaktowych). W tym przypadku dawka cieczy roboczej musi być na tyle duża, aby gwarantowała dotarcie do wszystkich zakamarków (m.in. zagłębień u nasady konarów czy gałęzi, szczelin w korze) i dokładnie pokryła chronioną powierzchnię.
Należy jednak pamiętać, że zmniejszenie dawki środka może przyczyniać się do szybkiego wywołania odporności na daną substancję czynną (grupę o takim samym mechanizmie działania) u zwalczanych obiektów.
* * *
Obowiązek przestrzegania zapisów etykiety został ograniczony jedynie do tych określonych w niej wymagań, które mają istotne znaczenie dla zdrowia człowieka oraz dla bezpieczeństwa środowiska naturalnego, tj. m.in.:
 • maksymalnej dawki środka ochrony roślin,
 • okresu pomiędzy ostatnim zastosowaniem środka ochrony roślin a zbiorem,
 • maksymalnej liczby zastosowań środka ochrony roślin w ciągu roku.
Nie ma natomiast obowiązku przestrzegania zapisów etykiety środka ochrony roślin (zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1107/2009), dotyczących:
 • jego minimalnej dawki,
 • możliwości łączenia go z innymi agrochemikaliami (chyba że etykieta zawierałaby wyraźny zakaz łączenia środka ochrony roślin z określonymi chemikaliami, ze względu na związane z tym niebezpieczeństwo).
Jednocześnie, zgodnie z definicją „dobrej praktyki ochrony roślin”, określoną w art. 3 pkt 18 rozporządzenia nr 1107/2009, zabiegi z użyciem środków ochrony roślin stosowanych do danych roślin lub produktów roślinnych, zgodnie z warunkami dozwolonego stosowania, są wybierane, dawkowane i planowane tak, aby zapewnić akceptowalną skuteczność przy minimalnej niezbędnej ilości, z właściwym uwzględnieniem miejscowych warunków oraz możliwości zwalczania metodami mechanicznymi i biologicznymi.
Pamiętaj:
 1. Sposób stosowania środka ochrony roślin, opisany w etykiecie tego środka, jest wynikiem wielu badań laboratoryjnych i polowych. Producent środka ponosi odpowiedzialność za jego niewłaściwe działanie tylko wtedy, kiedy zastosowany był on zgodnie z etykietą. W przypadku zastosowania dawek zredukowanych lub łącznego stosowania agrochemikaliów, które nie są ujęte w etykiecie, odpowiedzialność spoczywa na stosującym.
 2. Stosowanie dawek obniżonych może prowadzić do wykształcenia odporności na substancje aktywne środków ochrony roślin u organizmów zwalczanych. W związku z tym, decyzje o zastosowaniu środka ochrony roślin w dawce niższej od zalecanej w etykiecie muszą być podejmowane z dużą ostrożnością, w oparciu o wiedzę, doświadczenie i obserwacje lub profesjonalne doradztwo.
 3. Stosując dawki dzielone środka ochrony roślin, nie można naruszać wymagań dotyczących:
 • odstępów czasu między poszczególnymi zabiegami,
 • maksymalnej liczby zastosowań danego środka w sezonie,
 • maksymalnej dawki środka ochrony roślin na ha, jaka może być zastosowana w trakcie sezonu wegetacyjnego, jeżeli zostały one określone w etykiecie tego środka.
www.minrol.gov.pl
* * *
(Artykuł za serwisem: sadinfo.pl autor: Katarzyna Kupczak, redakcja „Hasła Ogrodniczego” )

środa, 22 kwietnia 2015

Jabłoń i grusza w okresie zielony-różowy pąk - wskazówki.

Parch jabłoni: W dniu 20 kwietnia 2015 r. wykonano kolejne izolacje otoczni parcha. Oto wyniki:  5 % otoczni jest pustych, w pozostałych otoczniach zarodniki nie są jeszcze gotowe do wysiewu!
Zielony pąk - różowy pąk: Rejestrację posiadają: Delan/Agria-Ditianon 700 WG (0,5-0,75 kg/ha); Captan/Malwin/Mwerpan/Kapłan 80 WG (1,9-2,8 kg/ha); Kaptan Zaw. 50 WP (3 kg/ha); Polyram 70 WG (2- 2,6 kg/ha); Fontelis/Orlian 200 SC (0,5-0,75 l/ha); Faban 500 SC (1,2 l/ha); Chorus 50 WG (0,3 kg/ha); Qualy 300 SC (0,5 l/ha); Mythos 300 SC (1,0-1,5 l/ha); Batalion/Gladius/Heros 450 SC (0,7-1,0 l/ha); Discus 500 WG (0,2 kg/ha); Flint Plus 64 WG (1,85 kg/ha); Tercel 16 WG (2,0-2,5 kg/ha); Zato 50 WG (0,15 kg/ha). Do wszystkich należy dodawać produkt zawierający fosforyn potasu (ProFos 100; AminoPower Resi Fos PK; Basfoliar Activ; Phos 60; FosMagnum itp.-dawka wg zaleceń producenta nawozu!) i 0,4 l/ha Protectora.
Mączniak jabłoni: tylko odmiany podatne: Siarkol 80 WP/ Siarkol 800 SC/ Siarkol Extra 80 WP/Siarkol Bis 80 WG (7,5 kg/ha) (UWAGA: Preparaty siarkowe po olejach parafinowych kładziemy nie wcześnie jak po 5 dniach!).; Zato 50 WG (0,15bkg/ha); Fontelis/Orlian 200 SC (0,5-0,75 l/ha); Flint Plus 64 WG (1,85 kg/ha); Tercel 16 WG (2,0-2,5 kg/ha); Kendo 50 WP (0,4-0,5 l/ha). Kwitnienie: Parch jabłoni + Szara pleń – preparat kontaktowy + Mythos 300 SC (1,5 l/ha) lub Thiram Granuflo 80 WG (3 kg/ha).
Uwaga: Preparatów czy nawozów siarkowych nie wolno stosować w czasie kwitnienia, bo palą pylniki i znamię słupka!!!


Zaraza ogniowa: (na początku i w pełni kwitnienia jednym z wybranych preparatów – jeśli wystąpiła w ostatnich dwu latach)  Champion 50 WP (1,5 kg/ha); Copper Max 50 WP/Cuproflow 375 SC (1,5 l/ha); Funguran-OH 50 WP/A Plus/Forte 50 WP/Kocide 101 WP (1,5 kg/ha); Kocide 2000 35 WG (2 kg/ha); Miedzian 50 WP (1,5 kg/ha); Miedzian Extra 350 SC(1,5 l/ha).
Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia: Tuż pod koniec kwitnienia należy dokonać lustracji na obecność w sadach jabłoniowych zgnilizny pierścieniowej podstawy pnia. W przypadku jej stwierdzenia należy opryskać pień drzewa, miejsce okulizacji i glebę pod drzewami 0,5% roztworem preparatu Aliette 80 WG/Arietta 80 WG i za 30 dni zabieg należy powtórzyć.
Zasilanie dolistne sadów jabłoniowych:
1. Zielony pąk:
- FERTILEADER ® Leos – zawiera: Kompleks SEACTIV: glicyna, betaina, IPA, aminokwasy,1,7 % (20 g/l) B i 2,6% (30 g/l) Zn (3 l/ha);
- Basfoliar Activ (2 l/ha) + Chelat Zn (dawka wg zaleceń producenta) lub
- Naturalny Plon – 0,2 kg/1000 l wody + Chelat Zn (dawka wg zaleceń producenta);
- Santaura Pro + (1,0 l/ha) + Chelat Zn (dawka wg zaleceń producenta) lub
- Phylgreen Myra (2 l/ha) +  Chelat Zn (dawka wg zaleceń producenta) lub
- Super Algae 400 SL (1-1,5 l/ha) + Chelat Zn (dawka wg zaleceń producenta) lub
- 1-1,5 l/ha koncentratu aminokwasowego (Aminosol, Delfan Plus, Natural Crop SL, Protifert LMW, Tecamin Max Compleks, Terra Sorb Compleks) + Chelat Zn (dawka wg zaleceń producenta).
2. Różowy pąk:
- Nawóz algowy - FERTILEADER ® Gold-BMO – zawiera kompleks SEACTIV: glicyna, betaina, IPA, aminokwasy, 5,7%(70g/l) B ; 0,35% (4 g/l) Mo; lub
- Basfoliar Activ (2 l/ha) + Chelat Zn (dawka wg zaleceń producenta-zawiera fosforyn potasu) lub
- GOЁMAR BM 86 – zawiera B - 2,03%, Mo – 0,02%, Mg – 4,8% oraz biologicznie aktywny  filtrat GA 142. (Do stosowania w okresie około kwitnieniowym) lub
- Naturalny Plon – 0,2 kg/1000 l wody + Chelat B (dawka wg zaleceń producenta) lub
- Santaura Pro + (1,0 l/ha) + Chelat B (dawka wg zaleceń producenta)
- Phylgreen Myra (2 l/ha) +  Chelat B (dawka wg zaleceń producenta) lub
- Super Algae 400 SL (1-1,5 l/ha) + Chelat B (dawka wg zaleceń producenta)
3. Kwitnienie:
0,5 l/ha GA4+7 lub 0,35 l GA 4+7 + 0,5 l Asahi lub InProver - (bardzo wzmacnia przewodzenie, przedłuża żywotność pyłku i komórki jajowej, przyśpiesza tempo przerastania łagiewki pyłkowej). Warto zastosować w kwaterach z odmianami triploidalnymi (Jonagoldy i Boskoop) oraz w sadach czereśniowych i gruszowych.
Zwójka koróweczka (we wszystkich gatunkach sadowniczych) - Wg programu ochrony roślin sadowniczych na rok 2015- obecnie brak zarejestrowanych preparatów! W czasie kwitnienia nie wykonujemy zabiegów preparatami owadobójczymi!
Do prawidłowego monitoringu niektórych szkodników niezbędne nam będą:
 • tablice lepowe: owocnica jabłkowa (którą należy wywiesić na początku kwinienia), nasionnica trześniówka, kistnik malinowiec,
 • pułapki trójkątne: przeziernik porzeczkowiec,
 • pułapki feromonowe: owocówki jabłkóweczka, owocówka śliwkóweczka, wydłubka oczateczka, zwójka bukóweczka, zwójka koróweczka, zwójka porzeczkóweczka, zwójka różóweczka, zwójka siatkóweczka.
Zastosowanie preparatu Miller InCa lub BioCal w gatunkach ziarnkowych: (tylko w sadach o uregulowanym poziomie pH i niewskazane stosowanie nawozów zawierających jony NO3)
1. 2 l/ha w pełni kwitnienia;
2. 2 l/ha 3-4 tygodnie po kwitnieniu;
3. 2 l/ha na 3-4 tygodnie przed zbiorem.
Ochrona grusz

Miodówka: zabieg wykonać po 2-3 dniowym ociepleniu przed kwitnieniem. W RP zarejestrowane są: Dimilin 480 SC (0,3-0,375 l/ha) + Silwet Gold (0,015%), Apacz 50 WG (0,15 kg/ha), Mospilan/Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha),
Zwójkówki liściowe: Affirm 095 SC (2,5-3,0 kg/ha), Mospilan/Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha);
Mszyce: Mospilan/Stonkat 20 SP (0,125 kg/ha);
Przędziorki: mieszanina koncentratu aminokwasowego lub 0,2 l/ha Sllipy z Ortusem/Amarantem 05 SC (1 l/ha);
Wzdymacz gruszowy, podskórnik gruszowy: stadia ruchome – Ortus/Amarant 050 SC (1-1,25 l/ha) +0,2 l Sllipy;
Paciornica gruszowianka/kwieciak gruszowiec: Calypso 480 SG (0,15-0,2 l/ha)
W czasie kwitnienia nie wykonujemy żadnych zabiegów!  Kwiaty grusz są mało atrakcyjne dla owadów zapylających, szczególnie pszczół! Tam gdzie nie ma uszkodzeń kwiatów grusz przez mróz.: oprysk kwitnącego sadu gruszowego Pollinusem lub Bio Polinem w ilości 1 litr na 1000 l wody. Zabieg należy wykonać (w jednym z dwu pierwszych dni po rozkwitnięciu pierwszych kwiatów) z rana w dniu kiedy temperatura powietrza przekroczy 12oC.
Biały pąk lub początek kwitnienia: 0,5 l/ha GA4+7 lub 0,35 l GA 4+7 + 0,5 l Asahi lub InProver - (bardzo wzmacnia przewodzenie, przedłuża żywotność pyłku i komórki jajowej, przyśpiesza tempo przerastania łagiewki pyłkowej).
Dla grusz, czereśni i obcopylnych odmian wiśni zastosowac 1 l/ha Azot bacter trzykrotnie:
1. na początku kwitnienia;
2. w pełni kwitnienia
3. dwa tygodnie po kwitnieniu.
Zaraza ogniowa: (na początku i w pełni kwitnienia jednym z wybranych preparatów – jeśli wystąpiła w ostatnich dwu latach)  Champion 50 WP/Copper Max 50 WP/Cuproxat 345 SC/Funguran-OH/A Plus/Forte 50 WP/Kocide 101 WP/Tiosiar-Pro345 SC (3,0 l/kg/ha), Cuprpflow 375 SC/Kocide 2000 35 WG (2,0 l/kg/ha), Miedzian 50 WP (1,5 kg/ha), Miedzian Extra 350 SC(1,5 l/ha).
Parch gruszy: Syllit/Carpene/Mirlo 65 WP (1,5 kg/ha), Carpene 65 WP (1,5 kg/ha), Faban 500 SC (1,2 l/ha), Mythos 300 SC (1,0 l/ha), Chorus 50 WG (0,3 kg/ha) lub Captan/ Malvin/ Merpan  80 WG (1,9 kg/ha), Merpan 480 SC (3,5 l/ha), Kaptan zaw. 50 WP (3 kg/ha), Kaptan Plus 71,5 WP (2,0 kg/ha), Indofil 80 WP (3 kg/ha). Do wszystkich należy dodawać 0,4 l/ha Protectora.
Zamieranie pąków grusz: przyczyna bakterie Pseudomonas, należy trzykrotnie co 10-14 dni zastosować nawozy zawierające fosforyny potasu!


(Artykuł z serwisu e-sadownictwo.pl, autor: Adam Fura)

www.sadownictwo.co/ nawozy i środki ochrony roślin 

poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Chorus 50 WG - zapobiegawczo i interwencyjnie na parcha

Chorus 50 WG

Logo
Typ preparatu
fungicydy
Faza fenologiczna jabłoni
faza ukazywania się pierwszy liści jabłoni
faza zielonego pąka jabłoni
faza różowego pąka jabłoni
kwitnienie jabłoni
Choroba jabłoni
Parch jabłoni
Szkodniki jabłoni
Zawartość substancji aktywnej
cyprodynil – /4-cyklopropylo-2-fenyloamino-6-metylopirymidyna/ (związek z grupy anilinopirimidyn) – 50%.
Opis działania

Chorus 50 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w jabłoni przed chorobami grzybowymi.
Zakres stosowania, terminy i dawki
- parch jabłoni
Zalecana dawka: 0,3 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 500-700 l/ha.
Środek stosować zapobiegawczo do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65), w odstępach co 7-10 dni lub interwencyjnie do 48 godzin po infekcji.
Okres karencji
Nie dotyczy
Okres prewencji dla ludzi, zwierząt i pszczół
Nie dotyczy
Uwagi
1. Środek po wyschnięciu na powierzchni liści jest odporny na zmywanie przez deszcz.
2. Środek jest szczególnie skuteczny w zwalczaniu parcha jabłoni w niższych temperaturach.
3. Środek stosować maksymalnie 3 razy w sezonie wegetacyjnym przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, które maja inny mechanizm działania

(Źródło: www.ochronasadu.pl/preparat-ochrony-dla-jabloni/chorus-50-wg)

Główne zalety Chorus:

 • Działanie interwencyjne przeciwko parchowi w okresie kwitnienia
 • Sprawdzony i skuteczny w szerokim zakresie temperatur (także w niższych)
 • Szybkie działanie, szybkie wnikanie w tkanki rośliny (wystarczy zastosować godzinę przed deszczem)
 • Działanie wgłębne, systemiczne w liściach i kwiatach
 • Nie powoduje ordzawień
 • Wygodna, nowoczesna formulacja
 • Produkt łatwo rozpuszczalny i mieszalny z innymi preparatami stosowanymi w tym okresie
 • Korzystny profil rozkładu (dobry profil produktu pod względem wymagań wielu rynków zbytu owoców)

(Strona producenta - www3.syngenta.com/country/pl/pl/produty/scp/fungicydy/Pages/chorus_50_wg.aspx)

Przejdź na stronę: www.sadownictwo.co/CHORUS 50 WG

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin. 
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

sobota, 18 kwietnia 2015

Trigger-3 - Biopreparat do oczek wodnych

TRIGGER-3 biopreparat do oczek wodnych,
stawów i sadzawek

TRIGGER-3 biopreparat do oczek wodnych, stawów i sadzawek.


Trigger-3 pozwala utrzymać równowagę biologiczną w stawie i spowalnia eutrofizację. Zwalcza zakwity glonów usuwa mętność toni wodnej zmniejsza ilość osadów dennych stabilizuje procesy biologiczne.
Trigger-3 jest biopreparatem zawierającym wszystkie mikroorganizmy, enzymy i aktywatory biologiczne niezbędne do realizacji prawidłowego, pełnego obiegu materii w stawie. Jest szczepionką.
Nie wprowadza do stawu metali ciężkich, ani innych substancji szkodliwych.
Produkt jest bezpieczny dla ryb, płazów, ludzi, roślin wodnych, ptaków, psów i kotów często pijących wodę z oczek.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA - 20 saszetek - tester do sprawdzenia aktualnego stanu żyzności wody w stawie i przepis jak postępować

DAWKOWANIE: Na każde 1000 litrów pojemności stawu, oczka zastosuj 2 tabletki biopreparatu. Tabletki preparatu należy rozpuścić w niewielkiej ilości wody i rozlewać po powierzchni zbiornika.

piątek, 17 kwietnia 2015

Ostrza tnące do kosy spalinowej / podkaszarki ręcznej - pierwsze koszenie trawników

Koszenie trawnika - jak i kiedy kosić trawę?


Koszenie trawnika jest jednym z najważniejszych elementów jego pielęgnacji. Tylko często koszona trawa będzie tworzyć gęsty, zielony ogrodowy dywan. Regularne koszenie sprzyja wzrostowi i krzewieniu się trawy oraz ogranicza rozwój chwastów (są wrażliwe na niskie koszenie). Dowiedz się jak i kiedy kosić trawnik.

Zasady koszenia trawnika

Lepiej kosić często, a mało, niż rzadko, a dużo
Trawnik najlepiej kosić często (ścinając niewielką część źdźbła) niż kosić rzadko i bardzo nisko! Trawnik przydomowy o uniwersalnym przeznaczeniu powinien mieć około 3-4 cm wysokości.
Koś suchy trawnik, podlej po koszeniu
Trawę kosimy tylko wtedy gdy jest sucha, najlepiej rano lub wieczorem, a nie w ciągu dnia gdy operuje mocne słońce. Po koszeniu trawnik intensywnie podlewamy.
Tylko na ostro
Nóż kosiarki mus być naostrzony, w przeciwnym razie zamiast ścinać źdźbła będzie je rozrywał. Wtedy końcówki źdźbeł stają się białe i trawnik wygląda nieefektownie.

Pierwsze i ostatnie koszenie w sezonie

Młody trawnik (po założeniu) kosimy pierwszy raz gdy trawa osiągnie wysokość 8-10 cm. Ścinamy źdźbła do wysokości około 5,5 – 6 cm! Dopiero następne koszenie przeprowadzamy na wysokość 3,5 cm.
W kolejnym sezonie pierwsze wiosenne koszenie trawnika przeprowadzamy zwykle na przełomie marca i kwietnia, jednak termin ten uzależniony jest od wiosennej pogody! Powinniśmy obserwować trawę i gdy źdźbła osiągną 6-8 cm przeprowadzić koszenie.
Ostatnie jesienne koszenie trawnika wykonujemy zwykle w połowie października. Czasem zabieg ten można wykonać trochę później jeśli ciepła pogoda sprzyja wzrostowi trawy.
Trawę kosimy na wysokość około 4 cm, wyższa będzie się załamywać i może gnić pod śniegiem. Także zbyt niskie skoszenie trawy jest dla niej niekorzystne gdyż będzie wtedy narażona na przemarzanie korzeni.
Po skoszeniu trawy dokładnie wygrabiamy wszystkie źdźbła i inne resztki roślinne (patyki, liście, itd.) znajdujące się na trawniku.

Jak często kosić trawnik?

Aby nasz trawnik wyglądał jak zielony dywan powinniśmy kosić go raz w tygodniu! Tylko tak częste koszenie trawy zapewni murawie idealny wygląd! Jeśli jednak nie zależy nam na idealnym wyglądzie naszego trawnika możemy go kosić rzadziej, jednak nie możemy dopuścić aby wysokość trawy przekraczała 8 cm, a już na pewno nie możemy dopuścić do tego aby trawa zakwitła (wykłosiła) – wtedy po ścięciu źdźbeł zostanie tylko rżysko.
Im wyższa trawa tym gorzej będzie znosić koszenie! Pamiętajmy także, że jednorazowo możemy skosić najwyżej połowę jej wysokości, dlatego tez jeśli chcemy radykalnie skrócić nasz trawnik to koszenie najlepiej rozłożyć na dwa razy – co 2-3 dni. Optymalna wysokość koszenia to ścinanie 1/3, a maksymalnie połowy wysokości trawy.


To jak często będziemy musieli kosić nasz trawnik zależy od bardzo wielu czynników, m.in.:
 • od pory roku i temperatury – trawa najszybciej rośnie na wiosnę oraz późnym latem kiedy jest ciepło i wilgotno. W lipcu trawa rośnie znacznie wolniej z uwagi na wysokie temperatury.
 • od nawożenia – intensywnie nawożony trawnik rośne bardzo szybko, zwłaszcza gdy dostarczamy mu zbyt dużo azotu – wtedy trawa jest ciemnozielona i rośnie bardzo bujnie.
 • od podlewania – trawnik wymaga regularnego podlewania, gdy ma za mało wody trawa rośnie znacznie wolniej.
 • od gatunków traw z których został założony trawnik – nasiona na trawnik sprzedawane są w postaci mieszanek, składają się z różnych gatunków i odmian traw różniących się od siebie wyglądem, typem i tempem wzrostu – np. rajgrasy (życice) rosną bardzo szybko, dlatego w mieszance trawnikowej powinno być ich jak najmniej!

Co zrobić ze ściętą trawą? Czy można ją zostawić na trawniku?

Skoszoną trawę możemy pozostawić na trawniku tylko jeśli źdźbła nie są dłuższe niż 3-4 cm. Taka trawa szybko się rozłoży i zasili nasz trawnik. Jeśli trawa jest dłuższa lub gdy przeprowadzamy pierwsze i ostatnie koszenie w sezonie, nie powinna zalegać na trawniku. Długie źdźbła i kłosy traw rozkładają się bardzo wolno i sprzyjają filcowaniu się darni co ma negatywny wpływ na wzrost i wygląd trawnika. Powinniśmy je dokładnie zgrabić lub do koszenia wykorzystać kosiarkę z koszem. Ścięta trawa to materia organiczna doskonale nadająca się na kompost.

(Artykuł ze strony: ZielonyOgrodek.pl)


Już wkrótce rozpocznie się sezon koszenia trawników. Polecamy więc:

www.sadownictwo.co/żyłki do kosiarek

ŻYŁKĘ TNĄCĄ / OSTRZE DO KOSY SPALINOWEJ

Producent: CELLFAST

DŁUGOŚĆ: 15MB

Dostępne w średnicach: 1,6; 2,0; 2,4; 3,0 mm.

Trzy kształty: koło, kwadrat, gwiazdka.

Kryterium doboru poszczególnych rozmiarów ostrzy jest typ wykaszarki.

czwartek, 16 kwietnia 2015

Polecamy - Roundup ŻEL 140ml NOWOŚĆ!!!

ROUNDUP ŻEL 140ml

Nowe NARZĘDZIE w ogrodzie.  Zwalcza chwasty jednym dotykiem.


Opis produktu
Roundup w żelu to znakomite rozwiązanie gdy chcemy zwalczyć trudne chwasty w rabatach kwiatowych i miejscach trudno dostępnych, użycie środka w żelu jest bardzo precyzyjne, dzięki temu nie uszkadza innych roślin.

Środek można zastosować do zwalczania chwastów, które zasiewają się w trawnikach. Dobrym przykładem są jednoroczne trawy, takie jak wiechlina roczna. Aby zwalczyć ten uciążliwy chwast należałoby wykonać oprysk preparatem na chwasty jednoliścienne. W tym przypadku posmarowanie niechcianej wiechliny rounduperm w żelu będzie bardzo wygodnym rozwiązaniem. Chwast wyschnie i nie zniszczymy przy tym trawnika.

Żel jest bardzo gęsty i odporny na zmywanie, dzięki temu dobrze trzyma się liści i pozostaje na ich powierzchni przez długi czas. W tym czasie substancja czynna przenika do korzeni i niszczy cały chwast.

Całe opakowanie preparatu o pojemności 140ml pozwala na zwalczenie do 1000 chwastów.

Roundup w żelu jest preparatem wielokrotnego użytku. Gęsty żel został zamknięty w bezpiecznym i wygodnym opakowaniu, które wyglądem przypomina dezodorant w sztyfcie. Ponieważ środek jest gotowy do użytku nie ma konieczności rozcieńczania preparatu.

Cechy charakterystyczne Roundupu w żelu:
 • zapewnia precyzyjną aplikację
 • gęsty żel przykleja się do liści
 • nie ma potrzeby rozcieńczania, wystarczy dotknąć
O produkcie:
 • Dawka podstawowa
 • 1 naciśnięcie =0,3ml żelu (20ml/m2)
 • Działa na chwasty jednoroczne i wieloletnie
 • Opakowanie na 1000 chwastów
 • Zawartość substancji biologicznie czynnej - glifosat (związek z grupy aminofosfornianów) 7,2g/l (0,71%)

Opakowanie: 140 ml

Zobacz pozostałe herbicydy ROUNDUP w sklepie 

 


Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin. 
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

środa, 15 kwietnia 2015

VII Ogólnopolskie Spotkanie Producentów Brzoskwini i Moreli - 26 kwietnia 2015, Sandomierz

VII Ogólnopolskie Spotkanie Producentów Brzoskwini i Moreli - 26 kwietnia 2015, Sandomierz


Organizatorzy: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze”, Starostwo Powiatowe w Sandomierzu.

Partnerzy spotkania: Sumi Agro Poland, Yara.

Program spotkania:
11.00-11.10 Otwarcie Spotkania (Dyrektor IO – Franciszek Adamicki, Dyrektor ŚODR – Jarosław Mostowski, Starosta Powiatu Sandomierskiego)
11.10-11.30 Nawożenie w sadach morelowych i brzoskwiniowych – Paweł Wójcik, IO
11.30-11.50 Potrzeby i możliwości stosowania biostymulatorów w uprawie brzoskwini i moreli – Jacek Filipczak, IO
11.50-12.10 Czynniki warunkujące skuteczne zapłodnienie kwiatów moreli – Mirosław Sitarek, IO
12.10-12.30 Korzyści i ograniczenia ekologicznej produkcji owoców – Elżbieta Rozpara, IO
12.30-12.50 Jak opłacalna jest uprawa brzoskwiń i moreli – Krzysztof Wrzosek, ŚODR Oddział Sandomierz
12.50-13.00 Nowe i sprawdzone produkty do kompleksowego odżywienia brzoskwini i moreli – Andrzej Grenda, Yara Poland
13.00-13.20 Przerwa
13.20-13.40 Bezpieczne życie pszczół – Joanna Klepacz-Baniak, Plantpress
13.40-13.50 Bezpieczeństwo owadów zapylających a dobór środków ochrony roślin – Zbigniew Dąbrowski, Sumi Agro Poland
13.50-14.10 Szkodniki moreli i brzoskwini i ich zwalczanie, z uwzględnieniem metod biologicznych – Małgorzata Sekrecka, IO
14.10-14.20 Rola cięcia w uzyskaniu wysokiej jakości owoców brzoskwini i moreli – Halina Morgaś, IO
14.20-14.40 Pielęgnacja gleby w sadzie – Jerzy Lisek, IO
14.40 Wizyta w Centrum Murarkowym

Wstęp wolny.

Więcej informacji: tel. 46 834-53-77, www.inhort.pl, e-mail: dariusz.sochacki@inhort.pl, upow@inhort.pl


(Źródło: ogrodinfo.pl oraz inhort.pl)

poniedziałek, 13 kwietnia 2015

SUBSTRAL OSMOCOTE - polecamy nawozy Dom i balkon oraz Burza kwiatów

SUBSTRAL Osmocote
- DOM I BALKON 300g

Osmocote Dom i Balkon

Aby kwiaty pięknie i bujnie kwitły, trzeba je regularnie nawozić (pamiętać o nawożeniu)  lub użyć nawozu długodziałającego Osmocote.
Osmocote wystarczy zastosować RAZ na początku (nawóz będzie się uwalniał codziennie w małych dawkach),  a przez cały okres kwiaty będą otrzymywały potrzebne składniki pokarmowe. Specjalna formulacja o podwyższonej ilości fosforu i potasu do kwiatów domowych. Nawóz uwalnia się w podwójnej dawce, aby zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie roślin na składniki pokarmowe.

Zalety stosowania Osmocote:
-  Wystarczy jedno zastosowanie na sezon
-  Działa przez okres do 6 miesięcy
-  Codziennie dokarmia rośliny w małej dawce
-  Korzenie roślin pobierają do 85% nawozu
-  Brak ryzyka przenawożenia
-  Bogaty w mikroelementy, każda granulka otoczona jest warstwą naturalnej żywicy.
Po zastosowaniu nawozu przez otoczkę wchłaniana jest woda do wnętrza granulki i rozpuszcza zawarte w niej składniki pokarmowe. Szybkość uwalniania składników pokarmowych jest uzależniona od temperatury i wilgotności podłoża: im gleba cieplejsza i bardziej mokra - tym więcej składników pokarmowych zostaje uwolnionych. Jest to odpowiednie do szybkości wzrostu roślin - im cieplej, tym szybciej rosną, a więc wymagają więcej pożywienia.
Nawóz idealny do popularnych kwiatów domowych, jak: Krotona, Fikus, Dracena. 

SUBSTRAL Osmocote
- BURZA KWIATÓW 300g


 Kwiaty balkonowe wykazują się dużym zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe i wodę. Aby pięknie i bujnie kwitły trzeba je regularnie nawozić (pamiętać o nawożeniu)  lub użyć nawozu długodziałającego Osmocote. Osmocote wystarczy zastosować RAZ na początku (nawóz będzie się uwalniał codziennie w małych dawkach),  a przez cały okres kwiaty będą otrzymywały potrzebne składniki pokarmowe. Specjalna formulacja o podwyższonej ilości fosforu i potasu do kwiatów balkonowych. Nawóz uwalnia się w podwójnej dawce, aby zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie roślin na składniki pokarmowe.

Zalety stosowania Osmocote: -  Wystarczy jedno zastosowanie na sezon
 -  Działa przez okres do 6 miesięcy
 -  Codziennie dokarmia rośliny w małej dawce
 -  Korzenie roślin pobierają do 85% nawozu
 -  Brak ryzyka przenawożenia
 -  Bogaty w mikroelementy każda granulka otoczona jest warstwą naturalnej żywicy.
Po zastosowaniu nawozu przez otoczkę wchłaniana jest woda do wnętrza granulki i rozpuszcza zawarte w niej składniki pokarmowe. Szybkość uwalniania składników pokarmowych jest uzależniona od temperatury i wilgotności podłoża: im gleba cieplejsza i bardziej mokra - tym więcej składników pokarmowych zostaje uwolnionych. Jest to odpowiednie do szybkości wzrostu roślin - im cieplej, tym szybciej rosną, a więc wymagają więcej pożywienia.

Idealny do kwiatów balkonowych, jak: Dalia, Niecierpek, Pelargonia, Fuksja, Surfinia.
Dawkowanie:
6g na litr podłoża

Pozostałe produkty Substral w naszym sklepie(Informacje ze strony substral.pl)

sobota, 11 kwietnia 2015

Karate Zeon 050 CS - w ochronie jabłoni

Karate Zeon 050 CS

Logo
Typ preparatu
zoocydy
Faza fenologiczna jabłoni
okres bezlistny drzew jabłoni
faza nabrzmiewania pąków jabłoni
faza pękania pąków jabłoni
faza ukazywania się pierwszy liści jabłoni
faza zielonego pąka jabłoni
faza różowego pąka jabłoni
od końca kwitnienia do czerwcowego opadania zawiązków jabłoni
wzrost owoców po czerwcowym opadaniu zawiązków jabłoni
Choroba jabłoni
Szkodniki jabłoni
Kwieciak jabłkowiec
Miodówka jabłoniowa
Mszyca jabłoniowa
Mszyca jabłoniowo - babkowa
Mszyca jabłoniowo - zbożowa
Owocówka jabłkóweczka
Piędzik przedzimek
Piętnówki
Znamionówka tarniówka w jabłoni
Zwojki liściowe
Zawartość substancji aktywnej
lambda-cyhalotryna (mieszanina 1 :1 (lRS,3RS,alfa-SR) i (lRS,3RS,alfa-RS) (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro- 3,3,3-trifluoropropeny10)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylanu (SR)-alfa-cyjano-3- fenoksybenzylu; zwiqzek z grupy pyretroidow) - 50 g w 1 litrze środka
Opis działania
Środek owadobojczy i przędziorkobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych, zielarskich i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo.
Zakres stosowania, terminy i dawki
- piędzik przedzimek, zwójkówki i inne gąsienice zjadające liście, szkodniki minujące, miodówki, mszyce, znamionówka tarniówka, namiotnica gruszowa, piętnówki
Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha.

- owocówka jabłkóweczka, owocówka śliwkóweczka
Zalecana dawka: 0,3 l/ha.

- kwieciak jabłkowiec
Zalecana dawka: 0,2 l/ha.

Najczęściej zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

W sadach i jagodnikach towarowych ograniczyć stosowanie środka do jednego zabiegu w sezonie wegetacyjnym. Dalsze niezbędne zabiegi wykonać stosując środki z innych grup chemicznych.
Okres karencji
7 DNI
Okres prewencji dla ludzi, zwierząt i pszczół
Nie dotyczy
Uwagi
1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. W temperaturze wyższej zabieg wykonać pod koniec dnia.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate, na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystapiły objawy uszkodzenia roślin.
3. W przypadku opryskiwania roślin (np.: kapusta, cebula, goździk) lub szkodników (np.: mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym, dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.
4. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwlaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową,
5. Zwalczając przędziorki środek stosować przemiennie ze środkami z innych grup chemicznych; nie stosować w przypadku występowania populacji przedziorków odpornych na pyretroidy.
6. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawie znajdują się kwitnące chwasty dla dawki równej lub wyższej niż 0,15 /l ha:
- stosować po wieczomym oblocie pszczół,
- nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź).


(Źródło: www.ochronasadu.pl/preparat-ochrony-dla-jabloni/karate-zeon-050-cs )


www.sadownictwo.co/KARATE ZEON 050 SC

 

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin. 
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

 

piątek, 10 kwietnia 2015

Dom - nawozy rozpuszczalne Planton do roślin doniczkowych

Rozpuszczalne nawozy PLANTON® produkowane są z najwyższej jakości składników, charakteryzują się świetną rozpuszczalnością oraz są mocno skoncentrowane, zapewniając tym samym bardzo wysoką wydajność. Z jednej torebki nawozu otrzymuje się aż 200 litrów gotowego roztworu.

Nawozy te należy stosować do każdego podlewania od około 10 dni po posadzeniu roślin
do skrzynek lub innych pojemników. Zaleca się zasilanie roślin tymi nawozami również w okresach złej pogody. Związane jest to  z wypłukiwaniem składników pokarmowych
z podłoża w czasie opadów deszczu.

Nawozy rozpuszczalne produkowane są w opakowaniach 200 gramowych.
Wszystkie nawozy produkowane są w praktycznych opakowaniach, ułatwiających wielokrotne, szczelne zamknięcie torebki.

Planton K do pelargonii
i innych roślin kwitnących 200g

PLANTON® K

Sprawdzony, specjalistyczny, całkowicie rozpuszczalny  nawóz do pelargonii oraz innych roślin kwitnących: niecierpków, fuksji, begonii, hibiskusów, Sundaville i innych. Zbilansowany, optymalny skład oraz zawarte mikroelementy zapewniają prawidłowy wzrost i obfite kwitnienie nawożonych roślin.
Podwyższona zawartość potasu poprawia kondycję kwiatów również w okresie opadów deszczu. Najlepiej stosować do każdego podlewania.
Nawóz NPK 16 + 11 + 24 z mikroelementami pokarmowymi: miedzią, żelazem, manganem, cynkiem.
Dawkowanie:
W zależności od wielkości roślin rozpuścić 1 lub 2 pełne łyżeczki nawozu w 10L wody (1g nawozu na 1L wody). Można samodzielnie przygotować koncentrat rozpuszczając całe opakowanie nawozu w 1L wody i stosować 50ml uzyskanego roztworu na 10L wody.

Z jednej torebki uzyskuje się aż 200 litrów roztworu do podlewania roślin.

Opakowanie: 200 gramów nawozu

Planton S do surfinii
i innych petunii kaskadowych 200g

PLANTON® S

Nawóz do Surfinii i innych petunii kaskadowych, a także werben.
Specjalistyczny nawóz przeznaczony do zasilania roślin balkonowych wymagających zwiększonych dawek żelaza, takich jak: Surfinie, Petunie kaskadowe, Petunie, Calibrachoa (Superbells), Werbeny. Można stosować go interwencyjnie do wszystkich roślin balkonowych i ogrodowych w przypadku wystąpienia objawów niedoboru żelaza.
Polecany jest do stosowania również w czasie opadów deszczu w celu uzupełnienia wypłukiwanych przez deszcz składników pokarmowych co zwiększa odporność roślin na choroby i znacząco przyspiesza ich regenerację.

Nawóz NPK 16 + 8 + 22  z mikroelementami pokarmowymi: miedzią, żelazem, manganem, cynkiem.
 Nawóz ten wyróżnia się wysoką zawartością  łatwo przyswajalnego żelaza. Optymalnie dobrany skład zapewnia sukces w uprawie kwiatów. Najlepiej stosować do każdego podlewania.

Dawkowanie:
W zależności od wielkości roślin rozpuścić 1 lub 2 pełne łyżeczki nawozu w 10L wody (1g nawozu na 1L wody). Można samodzielnie przygotować koncentrat rozpuszczając całe opakowanie nawozu w 1L wody i stosować 50ml uzyskanego roztworu na 10L wody.

Z jednej torebki uzyskuje się aż 200 litrów roztworu do podlewania roślin.

Opakowanie: 200 gramów nawozu

Planton Z nawóz do roślin zielonych 200g

PLANTON® Z

Specjalistyczny, wysokowydajny, całkowicie rozpuszczalny w wodzie  nawóz  przeznaczony do zasilania roślin zielonych, ozdobnych z liści, takich jak: paprocie, bluszcze, draceny, juki, fikusy i inne, uprawiane w domu i na balkonie. Zapewnia zdrowy i atrakcyjny wygląd tych roślin.

Dawkowanie:
W zależności od wielkości roślin rozpuścić 1 lub 2 pełne łyżeczki nawozu w 10L wody (1g nawozu na 1L wody). Można samodzielnie przygotować koncentrat rozpuszczając całe opakowanie nawozu w 1L wody i stosować 50ml uzyskanego roztworu na 10L wody.


Z jednej torebki uzyskuje się aż 200 litrów roztworu do podlewania roślin.

Opakowanie: 200 gramów nawozu

(Informacje o nawozach oraz pierwsza fotografia ze strony producenta; www.plantpol.com )


Zapraszamy do sklepu -
www.sadownictwo.co/nawozy PLANTON


czwartek, 9 kwietnia 2015

KristaLeaf FOTO - nowy nawóz dolistny firmy YARA

KristaLeaf FOTO 25kg


Prezentujemy nowy nawóz dolistny firmy YARA KristaLeaf FOTO poprawiający jakość liści i aktywność fotosyntezy.
Nawóz ułatwia także regenerację roślin po okresach niesprzyjających wegetacji, takich jak podtopienia, czy uszkodzenia herbicydowe. Zalecany jest do stosowania na stanowiskach, gdzie są problemy z pobieraniem żelaza i magnezu (wysokie pH) i obserwowane są chlorozy liści (zabiegi należy wykonywać od początku wegetacji co 10-14 dni). W uprawach sadowniczych (wiśnia, czereśnia, śliwa, malina letnia, truskawka) polecany jest także do stosowania 3 tygodnie po zbiorze, co będzie sprzyjać lepszemu przygotowaniu się roślin do zimy.

Wysoka zawartość molibdenu w KristaLeaf FOTO pobudza aktywność reduktazy azotanowej i sprzyja szybkiemu wbudowaniu azotu w tkanki roślin. Wysoka zawartość żelaza w 3 formach (EDTA, DTPA, EDDHMA) wpływa na efektywne pobieranie tego mikroelementu przez rośliny i zmniejsza skutki niedoborów Fe, związanych np. z wysokim pH podłoża. Magnez i żelazo sprzyjają wypełnieniu części zielonych chlorofilem i pobudzają rośliny do produkcji asymilatów i ich transportu, a w konsekwencji do budowy plonu. Wysoka zawartość azotu w formie amidowej i azotanowej wpływa na szybkie przyswajanie tego składnika pokarmowego przez rośliny i wbudowywanie w tkanki, szczególnie po okresach niesprzyjających wegetacji.

Skład nawozu: 14,2 N+1,5 P2O5+7 K2O+14 MgO+27 SO3+1,5 Fe (chelat)+0,13 Mo


www.sadownictwo.co/KristaLeaf FOTO 25kg
- dostępny w naszym sklepie już teraz!

 

 

środa, 8 kwietnia 2015

Parch jabłoni - zwalczanie w pierwszej części sezonu wegetacyjnego

Fot. 1. Wypełniony zarodnikami owocnik grzyba Venturia inaequalis
Parch jabłoni (Venturia inaequalis) należy do najlepiej poznanych, ale wciąż najgroźniejszych chorób jabłoni. O jego nasileniu i występowaniu decydują trzy podstawowe czynniki: wielkość źródła infekcji, przebieg warunków pogodowych i podatność odmiany. Powszechnie uprawiane w naszym kraju odmiany jabłoni należą do podatnych, a niektóre wręcz bardzo podatnych na porażenie. Mimo coraz doskonalszych metod ochrony i rozwiniętego doradztwa, wciąż istnieje duże ryzyko szkód powodowanych tą chorobą. W warunkach Polski, w zależności od podatności odmiany i przebiegu warunków atmosferycznych, wykonywanych jest od kilku do kilkunastu zabiegów w sezonie. Względy zarówno ekonomiczne (wysoki koszt ochrony), jak i ekologiczne (dążenie do maksymalnego ograniczenia liczby zabiegów) sprawiły, że w ostatnich latach zwraca się szczególną uwagę na racjonalną ochronę sadów (wykonanie minimalnej, koniecznej w danym sezonie liczby zabiegów, przy jednoczesnym zachowaniu zadowalającej skuteczności) i wykorzystywanie metod wspomagających. W przypadku parcha jabłoni, istotną rolę odgrywają jesienny zabieg 5% roztworem mocznika zmniejszający źródło infekcji, obserwacje rozwoju owocników oraz sygnalizacja i prognozowanie terminu wysiewu zarodników workowych oraz infekcji. Dzięki kilkunastu stacjom meteorologicznym rozmieszczonym w różnych rejonach kraju można śledzić przebieg warunków pogodowych, które w znacznym stopniu decydują o rozwoju choroby.

Fot. 2. Świeże plamy parcha na liściu jabłoni
Fot. 3.Objawy parcha na liściu jabłoni
Fot. 4. Parch jabłoni – objawy na szypułce
Fot. 5. Mączniak jabłoni – infekcja pierwotnaPrzed kwitnieniem
Długa zima, z niską temperaturą napawała nadzieją, że rozwój owocników grzyba V. inaequalis będzie zahamowany. Tymczasem okazało się, że pod grubą warstwą śniegu przebiegał on prawidłowo i bez żadnych zakłóceń. Liczba owocników wykształconych na liściach różnych odmian jabłoni wynosi od 20 do 50 na 1 cm2 powierzchni liścia. Na przełomie marca i kwietnia w około 50% owocników stwierdzano już dojrzałe, zdolne do wysiewu zarodniki workowe (fot. 1). W tym czasie ruszyła także wegetacja. W niektórych sadach, na odmianach ‘Ligol’, ‘Idared’ oraz ‘Jonagold’ popękały pąki. W tych sadach należało więc pierwszy zabieg przeciwko parchowi jabłoni wykonać 2 lub 3 kwietnia. Wystarczające było w tym czasie zastosowanie preparatów miedziowych (Champion 50 WP, Cuproflow 375 SC, Cuproxat 345 SC, Funguran-OH 50 WP, Kocide 101 WP, Kocide 2000 35 WG, Mag 50 WP, Miedzian Extra 350 SC, Miedzian 50 WP, Nordox 75 WG).
Pierwsze zarodniki workowe grzyba V. inaequalis w warunkach sadu doświadczalnego w Dąbrowicach wysiały się z 5 na 6 kwietnia, po opadzie deszczu (2 mm). Były to niewielkie wysiewy. Jednak na podstawie obserwacji dojrzałości owocników należało spodziewać się, że następne będę już dużo większe. Sprzyjające dla kolejnych wysiewów, warunki wystąpiły 10 i 11 kwietnia, kiedy na terenie całego kraju przechodziły dość intensywne opady deszczu. W sytuacji dużego zagrożenia wystąpieniem parcha jabłoni należy stosować preparaty powierzchniowe, zawierające kaptan (Captan 50 WP/80 WG, Merpan 80 WG, Kaptan zaw. 50 WP), ditianon (Delan 700 WG, Ventop350 SC), mankozeb (Dithane NeoTec 75 WG Indofil 80 WP, Manconex 80 WP, Pennfluid 420 SC, Sancozeb 80 W), tiuram (Pomarsol F 80 WG, Thiram Granuflo 80 WG, Sadoplon 75 WP) oraz Antracol 70 WG lub Polyram 70 WG i środki dodynowe (pod warunkiem, że nie ma form odpornych grzyba). Są to typowe preparaty zapobiegawcze, które zabezpieczają rozwijające się tkanki przed infekcjami. Skuteczność tych środków nie zależy od temperatury, dzięki czemu mogą być stosowane w okresie chłodów, które często panują na początku wegetacji. Charakteryzują się one niespecyficznym mechanizmem działania, dzięki czemu mniejsze jest w tym przypadku ryzyko pojawienia się form odpornych patogena, co nie oznacza jednak, że nie ma go w ogóle. Dlatego także i w tej grupie środków należy stosować rotację. W okresie największych wysiewów zarodników workowych następuje także intensywny przyrost tkanki. Trzeba więc pamiętać, że dla fungicydów powierzchniowych ogranicza to czas ich działania. Również przyrost liścia zwiniętego w momencie ostatniego zabiegu, powoduje, że nie można liczyć już na jego ochronę podczas kolejnych infekcji. Przeciętnie przyjmuje się, że nowy liść rozwija się co 4 dni. Opryskiwania zaleca się, gdy średnio pojawia się 1,5 liścia (fot. 2), oznacza to, że zabiegi powinny być wykonywane, co 5–6 dni. Przy stosowaniu tych preparatów należy także uwzględniać możliwość ich ewentualnego zmycia przez opady występujące po zabiegu oraz panujące silne rosy, które mogą powodować dłużej utrzymującą się wilgotność w pąkach i sprzyjać zagrożeniom.
Im bardziej zbliżamy się do „fazy różowego pąka”, oprócz wyżej wymienionych fungicydów powierzchniowych, można stosować także w razie konieczności (bardzo silne infekcje, zmycie preparatu powierzchniowego) środki wgłębne i systemiczne.

Kwitnienie
Bardzo ważnym momentem w ochronie drzew przed parchem jabłoni jest kwitnienie i opadanie płatków. Jest to czas, w którym młode, rozwijające się liście, jak i tworzące się zawiązki są bardzo podatne na porażenie, a jednocześnie obserwuje się dużą dojrzałość zarodników workowych grzyba. Częste wysiewy i silne infekcje, jakie wówczas występują, sprawiają, że przy nieprawidłowo prowadzonej ochronie, objawy parcha jabłoni pojawiają się zarówno na liściach, jak i owocach. W okresach krytycznych, związanych z uwalnianiem się dużej liczby zarodników workowych w połączeniu z częstymi opadami deszczu wskazane jest stosowanie środków anilinopirymidynowych (Mythos 300 SC, Chorus 75 WG) i strobilurynowych (Zato 50 WG, Discus 500 WG, Ardent 500 SC). Pamiętajmy jednak, aby preparaty te stosować zapobiegawczo i zawsze w mieszaninie ze środkami o działaniu powierzchniowym lub gotowe zarejestrowane mieszaniny (Clarinet 200 SC, Kaptan Plus 71,5 WP, Shavit 72 WG/71,5 WP, Vision 250 SC, Tercel 16 WG).
Używając grupy związków anilinopirymidynowych należy pamiętać o tym, że środki te wykazują bardzo dobre działanie w ochronie liści, ale zdecydowanie słabsze w ochronie owoców. Stosowanie ich po kwitnieniu bez dodatku preparatu kontaktowego może spowodować pojawienie się objawów choroby na owocach, mimo, że liście pozostają zdrowe lub tylko nieznacznie porażone.
Warto także w tym miejscu zwrócić uwagę na szerokie spektrum działania niektórych środków zwalczających parcha jabłoni, dzięki czemu wykonując jeden zabieg można zapobiegać jednocześnie innym chorobom. Okres kwitnienia, to także moment zwalczania szarej pleśni. W ubiegłym sezonie nasilenie tej choroby w niektórych sadach było duże. Objawy suchej zgnilizny przykielichowej obserwowano na owocach jeszcze przed zbiorami. W takich sadach, w sprzyjających warunkach pogodowych (wysoka wilgotność powietrza, temperatura ok. 15°C) konieczne będzie wykonanie nawet dwóch zabiegów w czasie kwitnienia jabłoni w celu ograniczenia porażenia kwiatów przez grzyb Botrytis cinerea. Jedynym zarejestrowanym w tym momencie fungicydem do zwalczania szarej pleśni jest Chorus 75 WG. Jednak działanie ograniczające posiadają także inne preparaty stosowane do zwalczania parcha jabłoni, np. Mythos 300 SC i Folpan 80 WG.
Wśród fungicydów stosowanych do ochrony przed parchem jabłoni, niektóre działają jednocześnie przeciwko mączniakowi jabłoni np. strobiluryny – Discus 500 WG, Zato 50 WG, Ardent 500 SC, systemiczne IBE – Punch Bis 400 EC, Capitan 400 EC, Score 250 EC, Clarinet 200 SC i Vision 250 SC. Ze względu na duże nasilenie w ostatnich latach mączniaka jabłoni (fot. 5), już wczesną wiosną konieczne będzie wykonanie lustracji w sadach i na ich podstawie podjęcie decyzji o konieczności wykonania zabiegu. W sytuacji silnego zagrożenia należy stosować preparaty typowo „mączniakobójcze’, jak: siarkowe, Nimrod 250 EC lub Domark 100 EC. Jest nadzieja, że zimowe spadki temperatury, miejscami nawet do -30°C, ograniczą w sezonie 2010, źródło infekcji grzyba Podosphaera leucotricha, sprawcy tej choroby.
Wybór fungicydu do zwalczania parcha jabłoni powinien być uzależniony od przebiegu pogody, obecności form odpornych i sytuacji w danym sadzie. Im szybszy przyrost tkanki, silniejsza presja infekcyjna, korzystne warunki i podatna odmiana, tym bardziej skuteczne fungicydy powinny być zastosowane. W wielu przypadkach przyczyną niskiej skuteczności niektórych programów ochrony było pojawienie się form odpornych grzyba na środki dodynowe, strobilurynowe i anilinopirymidynowe. Zdarzały się przypadki 4-5-krotnego ich stosowania, a dodatkowo często nie przestrzegano zasady stosowania ich w mieszaninie z preparatem o innym mechanizmie działania.

Po kwitnieniu
Okres po kwitnieniu w sadach jabłoniowych, w związku z możliwością pełnego wykorzystania sygnalizatorów okresów krytycznych oraz modeli symulacyjnych, daje możliwość stosowania fungicydów systemicznych z grupy IBE, o działaniu interwencyjnym. Zabiegi tymi środkami należy prowadzić tylko w sytuacjach koniecznych, przy bardzo dużej presji chorobowej, zwykle dla wzmocnienia ochrony zapobiegawczej. Wybór konkretnego preparatu z tej grupy (Bumper 250 EC, Capitan 400 EC, Difo 250 EC/Score 250 EC, Indar 5 EW, Systemik 125 SL, Talent 240 EC, Sparta 250 EW i Troja 250 EW) zależny jest od liczby godzin po infekcji. Często popełnianym przez sadowników błędem jest złe określenie terminu ewentualnej infekcji. Aby go zminimalizować lepiej jest zastosować preparat o możliwie najdłuższym okresie działania interwencyjnego. Stosując te preparaty, nie można także zapominać, że podobnie jak w przypadku preparatów powierzchniowych, zwiększenie masy liści powoduje rozcieńczenie fungicydów wgłębnych i systemicznych. Ich działanie przeciwko parchowi jest wówczas ograniczone. Przyjmuje się, że preparaty systemiczne wykazują tylko 1–2-dniowe działanie zapobiegawcze. Dlatego zaleca się, aby środki te stosować w mieszaninach z fungicydami o działaniu powierzchniowym, dzięki czemu przedłużony zostaje okres ich działania zapobiegawczego z jednej strony, z drugiej zaś zmniejszone ryzyko selekcji form odpornych patogena. Aby skuteczność ich zwalczania była zadowalająca, muszą być spełnione określone warunki, a mianowicie temperatura powyżej 12°C oraz odpowiedni czas na wniknięcie do tkanki. Są one łatwo zmywane, zanim dostaną się do rośliny, dlatego nie mogą być stosowane na wilgotne liście, na krótko przed opadem i podczas mżawki.
Efekty obniżonej skuteczności środków ochrony roślin, ze względu na selekcję form odpornych, są wyraźnie dostrzegane zwłaszcza w sezonach sprzyjających rozwojowi choroby, a wszystko wskazuje na to, że ten rok nie będzie należał do łatwych w zwalczaniu parcha jabłoni.(Artykuł ze strony sadinfo.pl, autor:  dr Beata Meszka, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Sz. Pieniążka, Skierniewice, fot. 1-5. B. Meszka)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...