środa, 2 grudnia 2020

Grudniowy prezent Kalendarz na rok 2021 wygodny pdf do wydruku w domu :)

 


Zapraszamy do pobierania  K A L E N D A R Z A  na nadchodzący 2021 rok.

Kalendarze są w wygodnym pliku PDF do samodzielnego wydruku na formacie A4.


Kalendarz miesięczny ilustrowany zdjęciami ogrodniczymi w różnych porach roku

wraz z kalendarzem prac ogrodniczych na każdy miesiąc.
 
Doskonale sprawdzi się w kolejnym roku przypominając o ważnych sezonowych pracach.

Prosty i estetyczny kalendarz w formacie pionowym.

 

Polecamy również nasze kalendarze dedykowane tylko pracom ogrodniczym oraz pracom sadowniczym.

 

 

 

 


 

  a jeśli nasz kalendarz przydał się i spodobał :)
zapraszamy do polubienia naszej strony na FB:

www.facebook.com/sadownictwo.co/


wtorek, 17 listopada 2020

Aktualizacje w wykazach materiałów dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym

 


 

Informujemy o bieżących aktualizacjach oraz zapraszamy na naszą stronę do działu poświęconego ekologicznym nawozom oraz środkom ochrony roślin.

http://sadownictwo.co/strefa-eko.html 

  9 listopada 20 20 roku został ponownie zaktualizowany wykaz ekologicznych środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym:
 
 
oraz 16 listopada 20 20 roku został ponownie zaktualizowany wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym:


http://sadownictwo.co/strefa-eko/wykaz-nawozow-w-rolnictwie-ekologicznym 

piątek, 23 października 2020

Oprymalizacja kosztów nawożenia warzyw polowych - propozycje firmy Yara

 Zapraszamy do lektury artykułu p. Michała Kopcia dotyczącego optymalizacji kosztów nawożenia produktami firmy Yara.

Wiedza i umiejętne jej wykorzystanie pozwala na ograniczenie kosztów nawożenia. Znając swoje pole, dysponując wynikami analizy gleby, planujemy produkcję na kolejny sezon. Wsłuchujemy się w opinie rynku, weryfikujemy najnowsze odmiany, próbujemy dostosować się do coraz wyższych wymagań odbiorców. Sprawdzamy też koszty, które w przypadku nawożenia kapusty, z uwagi na jej wysokie wymagania pokarmowe – zazwyczaj 1-1,5 t/ha nawozów – stanowią istotny element.

Prawidłowa weryfikacja

Plantatorzy, mając szeroki wybór nawozów, często patrzą na nie przez pryzmat ceny 1 tony produktu. Przytoczę sytuacjęsprzed kilku lat, gdy w lokalnym składzie nawozowym pojawił się rolnik zainteresowany zakupem 1 t nawozu NPK 4-12-12 za 1200 zł/t. Profesjonalny sprzedawca (doradca) zaproponował NPK 8-24-24 za 1900 zł/t. W ten sposób, po kupieniu 0,5 t nawozu producent miałby taka samą ilość NPK w przeliczeniu na czysty składnik i 250 zł więcej w kieszeni. Siła przyzwyczajenia była większa niż dobre rady sprzedawcy – lepsza
cena jednostkowa, rozpuszczalność czy jakość – nie miały znaczenia. Wręcz zirytowały dotychczasowego użytkownika nawozu NPK 4-12-12. W tym przypadku kupujący obraził się na sprzedającego za dobre rady, wyszedł i zapewne udał się do kolejnego składu nawozowego, gdzie nikt mu nie doradzał, tylko umożliwił zakup tego, po co przyszedł.
Bardzo często weryfi kacja ceny 1 t nawozu prowadzi do błędnych wniosków. Lepiej jeśli sprawdzimy cenę 1 kg czystego składnika, który jest rozpuszczalny. Na przykład (poziom cen jest orientacyjny):
saletrzak → 1000 zł/t → 27% N
→ 1000:270 = 3,70 zł/kg N
saletra amonowa → 1100 zł/t → 34% N
→ 1100:340 = 3,24 zł/kg N
NPK 6-20-30 → 1800 zł/t → 6+20+30
→ 1800:560 = 3,21 zł/kg N

Sposób wydaje się prosty, jednak należy zwracać dodatkowo uwagę na rodzaj form:
• azotu – saletrzana, amonowa, amidowa;
• fosforu – orto- czy polifosforanowa i ich rozpuszczalności
w wodzie i cytrynianie amonu;
• potasu – chlorkowa, siarczanowa, azotanowa;
• składników drugorzędnych – Mg, Ca, S;
• mikroelementów i innych.
Jako przykład weryfikujący zawartość balastu (gipsu) i związaną z tym rozpuszczalność, kalkulacja dla superfosfatu wzbogaconego, z przykładową ceną 1400 zł/t:
1400 zł / 400 kg = 3,5 zł/kg P
1400 zł / 250 kg = 5,6 zł/kg P
Nawóz w atrakcyjnej cenie (40% = całkowita zawartość fosforu), jeśli uwzględnimy zawartość dostępnych dla roślin form (25% fosforu rozpuszczalnego w wodzie i cytrynianie amonu), nie jest już atrakcyjny cenowo. Należy zwracać uwagę na każdy nawóz zawierający fosfor. Jeśli w takim nawozie znajduje się wapń i siarka, powinno to budzić naszą czujność.

Koszty na kilogram czy na główkę

Przez ostatnie kilka lat brałem udział w przygotowywaniu kolekcji odmian kilku firm nasiennych. Przygotowanie programów nawożenia dla najbardziej wymagających odmian jest dużym wyzwaniem. Przy weryfikacji nawet tych bardziej kosztownych wariantów, w których nawozy kosztowały około 3000 zł/ha, gdy przeliczymy to przez plon na poziomie 100 t/ha, uzyskamy koszt rzędu 0,03 zł/kg. W najbardziej profesjonalnych gospodarstwach koszty przeliczane są na tę samą jednostkę, w jakiej sprzedaje się kapustę. W przypadku sprzedaży do kiszenia lub produkcji na własne potrzeby weryfikujemy cenę w zł/kg. Tak samo powinniśmy zweryfikować koszty rozsady, pracy ludzi i maszyn, pestycydów i nawozów. Jeśli sprzedajemy kapustę na rynek świeżych warzyw, finalnie uzyskujemy cenę za jedną sztukę. W takim ujęciu, przy plonie handlowym rzędu 35-45 tys. sztuk z 1 ha, koszt podobnego nawożenia wynosi około 0,07 zł/sztukę. W tym ujęciu wyraźnie widać, że koszt nawozów jest stosunkowo niewielki, a tak istotny w osiągnięciu satysfakcjonujących efektów. Przy produkcji z przeznaczeniem do kiszenia i zagęszczeniu 25 000 szt./ha, aplikujemy około 50-60 gramów nawozów w przeliczeniu na jedną roślinę, starając się uzyskać główki o masie co najmniej 4 kg. Nawóz aplikowany w tak niewielkich dawkach musi być w formach przyswajalnych, dobrze rozpuszczalny, aby uzyskać oczekiwany efekt. Coraz częściej jest to też aspekt równomierności kalibrażu – poza rynkiem świeżych warzyw dotyczy też kapusty do kiszenia, z uwagi na ograniczanie kosztów i zbiór kombajnowy.

Optymalne zaopatrzenie w azot

Nawożenie doglebowe należy przeprowadzać zawsze na podstawie wyników analizy składu chemicznego gleby. Ważne jest, aby wykonać analizę metodą ogrodniczą, a nie podstawową – rolniczą. Dzięki tej pierwszej – oprócz danych dotyczących zawartości azotu w glebie – uzyskujemy też informacje na temat dostępności przyswajalnych form fosforu oraz wapnia. Najczęściej podawane liczby graniczne dla kapusty to pH 6,2-7,5 oraz (w mg/l): 100-150 N, 50-70 P, 160-250 K, 60-80 Mg, 800-1500 Ca. W dłuższej perspektywie czasowej warto analizę rozszerzyć o zawartość próchnicy – poziom i ewentualne jego zmiany w latach to cenne dane, pozwalają uwzględnić w nawożeniu azot z mineralizacji. Potrzeby nawozowe bardzo często zależą od długości okresu wegetacji wybranej do uprawy odmiany. Kapusty o dłuższym okresie wegetacji wymagają wyższych dawek azotu, natomiast są mniej wymagające pod względem wapnia. Przy okresie wegetacji powyżej 140 dni roślina kapusty ma głębszy i silniej rozbudowany system korzeniowy, umożliwia jej to wykorzystanie wapnia, z którego odmiany o wegetacji do 100 dni nie mają szansy skorzystać. Wybierając nawóz azotowy zwróćmy uwagę, że roślina w uprawie bez gleby (np. pomidor czy ogórek w szklarni) pobiera co najmniej 90% N w formie saletrzanej. W uprawie glebowej około 60% z puli tego  składnika powinniśmy podać w formie saletrzanej – gleba to życie, a mikroorganizmy glebowe wymagają pewnych ilości formy amonowej (około 40% puli N). Formy amidowa i amonowa są atrakcyjne cenowo, ale ich uwzględnienie – tak aby biologia gleby przekształciła je do formy saletrzanej – wymaga czasu i odpowiednich warunków. Przy braku wilgoci lub w przypadku niższych temperatur ten czas (szacowany na kilka tygodni dla połowy z puli N w tych formach) jeszcze się wydłuża. Dodatkowo, formy te zakwaszają glebę zwiększając presję kiły. Roślina nie ma czasu czekać na azot i potrzebuje głównie saletrzanej
jego formy. Pewnym zagrożeniem, z uwagi na mobilność formy saletrzanej, jest groźba jej wymycia po intensywnych opadach, dlatego w profesjonalnych zaleceniach – aby ograniczyć to ryzyko – jest podział nie tylko dawek azotu, ale również potasu.

Potas w jakiej formie

Kapusta preferuje siarczanową formę potasu i wykazuje sporą tolerancję na formę chlorkową, co dotyczy zwłaszcza odmian o okresie wegetacji powyżej 140 dni. W przypadku aplikacji całej dawki potasu w postaci soli potasowej problemem staje się nawożenie siarką, a kapusta ma wysokie wymagania w tym względzie. Możemy wybrać siarczan magnezu lub nawozy na jego bazie, ale nie np. w przypadku okolic Charsznicy, gdzie w glebie na polach, na których uprawiane są warzywa, mamy często wysokie zawartości magnezu. Dodatkowe dawki
magnezu w takich sytuacjach są często zbędne i prowadzą do antagonizmu z innymi kationami – wapniem i potasem. Inne źródło siarki stanowi siarczan amonu, który jest fizjologicznie kwaśny (zwiększa presję kiły kapusty) i jego aplikacja w profesjonalnej uprawie kapusty też mija się z celem.
Podsumowując, należy pewną część potasu zastosować za pomocą nawozu bezchlorkowego, najlepiej NPK, który część azotu zawiera w formie saletrzanej, a fosforu – w formie polifosforanowej. Ta specjalna forma fosforu pozwala zbudować lepszy system korzeniowy i przygotować roślinę na stresowe warunki, których przez ostatnie lata nie brakuje. Dodatkowo, nie uwstecznia się tak szybko, jak forma ortofosforanowa dostępna w standardowych nawozach: superfosfatach, fosforanie amonu czy nawozach NPK. Optymalny przedział pH gleby dla fosforu jest bardzo wąski i wynosi 6,5-7. Powyżej i poniżej tej wartości fosfor jest uwsteczniany do form niedostępnych dla roślin. W Charsznicy, podobnie jak i na wielu polach z uprawą warzyw często pH gleby jest powyżej 7,5. Dlatego pamiętajmy, że najlepszym rozwiązaniem w optymalnym zaopatrzeniu kapusty w fosfor będzie jego podawanie w nawozach zawierających go w formie polifosforanowej.

Wapnowanie

Produktów mających w składzie wapń jest wiele, ale jeśli chcemy podnieść pH gleby, powinniśmy wybrać węglan wapnia. W przypadku, gdy zależy nam na szybkości odkwaszania gleby – najmłodszy rodzaj węglanu wapnia, czyli kredę. Jakość węglanu wapnia określa certyfikat – kreda wg starych zasad (PL) jest oznaczona jako TYP 06a, wg nowych (UE) jako G.1.5a lub b. Brak stosownego certyfikatu oznacza, że produkt nie jest kredą. Kreda jest amorficzna i nawet jeśli ma podobną reaktywność i liczbę zobojętniania, zadziała szybciej niż najdrobniej zmielony węglan wapnia ze starszych pokładów. Węglan wapnia – nawet kreda – jest prawie nierozpuszczalny w wodzie – aby rozpuścić 1 kg, potrzebujemy 66 000 litrów wody. Gdybyśmy przyjęli roczne opady na poziomie 660 mm, to teoretycznie możemy na 1 ha rozpuścić 100 kg. Okres wegetacji kapusty wynosi do 6 miesięcy i jeśli chcemy faktycznie podać roślinie odżywczą formę wapnia, trzeba sięgać po nawozy dobrze rozpuszczalne – saletry wapniowe, w których przypadku wystarczy tylko 1 litr wody na rozpuszczenie 1 kg produktu. Uprawiając kapustę – podobnie jak inne warzywa i ziemniaki – wynosimy z plonem olbrzymie ilości rozpuszczalnych form wapnia i aby zachować prawidłowy bilans, uwzględniamy saletrę wapniową, najlepiej taką z borem. Aplikacji pogłówna saletry wapniowej z borem, jeśli rośliny są suche w czasie wysiewu nawozu, jest bezpieczna – nie ma ryzyka fitotoksyczności, nawet gdy granulki wpadną w kąt liści. Poprzez inkrustację wapniem ściany komórkowej korzeni podwyższamy tolerancję rośliny na infekcję przez kiłę kapusty. Wzmożony efekt osiągniemy, gdy ograniczymy aplikację potasu przed sadzeniem, a jego część podamy pogłównie w saletrze potasowo-wapniowej – najszybciej działającej i najlepiej rozpuszczalnej posypowej formie potasu dostępnej na rynku. Dodatkowym efektem uwzględnienia saletr wapniowych w nawożeniu jest wzrost zawartości kwasu askorbinowego oraz wyższa trwałość pozbiorcza główek kapusty. W przypadku presji tipburnu, warto aplikować saletrę wapniową również dolistnie, awsytuacji, gdy podłoże jest alkaliczne – koniecznie w połączeniu z nawozami mikroelementowymi.

Mikroelementy – jakie i kiedy

Na glebie o zasadowym odczynie (pH >7) mikroelementy należy aplikować pozakorzeniowo (dolistnie). Aby mogły one działać, nie muszą być chelatami. Na przykład bor i molibden, które nie występują w formie chelatów, a działają i są skuteczne. Jeśli natomiast występuje potrzeba aplikacji żelaza, to należy je podawać w formie chelatu. W przypadku pozostałych trzech składników – mangan, cynk i miedź – zdania są podzielone, w zależności od ośrodka naukowego, doradcy czy przedstawiciela handlowego. Może, ale nie musi być to chelat. Ilość poszczególnych składników w jednym zabiegu to od kilkudziesięciu do kilkuset gramów czystego składnika na 1 ha, co przekłada się na dawki produktu wynoszące około 1-5 kg/ha (lub l/ha). W uprawie kapusty sugeruję skupić się na B, Mn i Mo, najlepiej za pomocą takiego nawozu, który działa kilka tygodni. Dla odmian o okresie wegetacji do 90 dni wystarczy wówczas tylko jeden zabieg, przy dłuższym potrzebne są dwie aplikacje. Przy wyborze nawozów dolistnych warto zwrócić uwagę na zawartość zarówno adiuwantów, absorbentów oraz środków przyczepnych, jak i substancji poprawiających mieszalność cieczy roboczej. Przypominam również, że nawozy NPK+mikro z oferty firmy Yara, stosowane w standardowym stężeniu 0,6-1% powodują obniżenie pH cieczy roboczej o około 1, np. z 7,5 na 6,5. Osobom produkującym rozsadę we własnym zakresie poza standardowym nawożeniem polecam aplikację dolistną – w okresie 2-3 liścia właściwego – stabilizowanego organicznie kwasu ortokrzemowego w stężeniu 10-20 ml na 10 litrów wody. Taki roztwór nanosimy równomiernie na rośliny na rozsadniku, dzięki czemu zwiększamy ich odporność na stresowe warunki. Uzyskujemy silniejszy system korzeniowy, a dodatkowo ograniczamy wzrost elongacyjny części nadziemnej, co przeciwdziała wybieganiu rozsady. Jest to szczególnie istotne w okresie niedoboru światła. Informacje o produktach, ich dawkach i terminach aplikacji oraz kontakt do przedstawicieli można znaleźć w kompleksowym programie nawożenie warzyw polowych firmy Yara.

 Zapraszamy do zakupu produktów Yara:

www.sadownictwo.co/YARA

Artykuł cytowany za: https://www.yara.pl/odzywianie-roslin/wydarzenia-i-aktualnosci/aktualnosci/nawozenie-za3-grosze/

 

wtorek, 25 sierpnia 2020

Jabłka: jak je dłużej przechować i korzystniej sprzedać - polecamy: YaraVita STOPIT

 Zapraszamy do lektury artykułu p. Wojciecha Wojcieszka z firmy YARA:

Przypominanie sadownikom o roli wapnia w przechowaniu owoców, w poprawie ich jędrności i w zapobieganiu chorobom fizjologicznych wydawać się może pozbawione sensu: PRZECIEŻ WSZYSCY O TYM WIEDZĄ! Niby tak, a jednak co roku problem zimą powraca: jabłko w przechowalni „leci”. Tym bardziej to boli, kiedy cena jabłka wiosną idzie w górę, jak to było np. w tym roku. I może się powtórzyć w następnym.

Wygląda więc na to, że wciąż o wapniu rozmawiać trzeba. Dlaczego? Bo to bardzo „kapryśny” składnik pokarmowy. I wcale nie jest łatwo sprawić by znalazł się tam gdzie chcemy, czyli akurat w przypadku jabłek: w owocach.

1.Czynniki wpływające na pobieranie i transport wapnia

2.Kompleksowy program mineralnego żywienia jabłoni

3.Dla odmian dwukolorowych i przy dobrym zawiązaniu

4.Dla odmian czerwonych i przy słabszym zawiązaniu

5.Sprawdzone i skuteczne rozwiązanie: YaraVita Stopit


 

1.Czynniki wpływające na pobieranie i transport w roślinie

Problem z wapniem polega na tym, że jest on z podłoża pobierany jedynie przez końcówki młodych korzeni, a te często z powodu zalania czy suszy mogą ulec uszkodzeniu. Kolejna sprawa to fakt, że rośliny pobierają wapń z gleby jedynie w formie rozpuszczonych w wodzie jonów, co oznacza, że w strefie korzeniowej muszą być jego związki w wodzie rozpuszczalne. No i oczywiście musi być ta woda, a raczej właściwy poziom wilgotności. Bo zbyt intensywny jednorazowy opad może ten dostępny rozpuszczalny wapń wypłukać poza strefę aktywnego pobierania współczesnego intensywnego sadu. Odpowiednia wilgotność musi też panować wokół części nadziemnych, aby wapń do nich trafił. Zbyt duża - hamuje transpirację, przez co wapń nie jest z gleby pobierany. Z kolei mała wilgotność powietrza powoduje, że wapń trafia głównie do liści a owoce są go praktycznie pozbawione. I dlatego właśnie, jak również ze względu na fakt, iż wapń z liści nie przemieszcza się do owoców, nieodzowne staje się pozakorzeniowe żywienie wapniem, czyli opryskiwanie owoców preparatami z tym składnikiem. Szczególnie w miesiącach letnich, kiedy rozbudowana powierzchnia liści w połączeniu z ciepłą i wietrzną pogodą nasila transpirację zmniejszając zaopatrzenie owoców w wapń glebowy prawie do zera.

2.Kompleksowy program mineralnego żywienia jabłoni

(https://www.yara.pl/siteassets/broszury/horti/nawozenie_jabloni.pdf/)

opracowany przez specjalistów Yara Poland  regularnie aktualizowany z uwzględnieniem zmian klimatycznych, doboru odmian czy wdrażanych technologii uprawy bardzo mocno koncentruje się również na  jakościowych aspektach produkcji owoców w tym szczególnie na ich właściwym odżywieniu wapniem.

Program obejmuje właściwie dobrane do potrzeb gatunku nawożenie doglebowe (tradycyjne-posypowe lub fertygacyjne) oraz dokarmianie poprzez opryskiwanie w określonych sytuacjach nadziemnych części roślin roztworami  nawozów zawierających składniki, które z różnych powodów do części nadziemnych dotrzeć nie mogą naturalną drogą. A ponieważ wapń jest w tym aspekcie swoistym „liderem” a jednocześnie tak istotnym elementem jakościotwórczym , program Yara oparto w dużej mierze na produktach, które pomagają prawidłowo zarządzać wapniem. Poczynając od wczesnowiosennej, doglebowej  aplikacji YaraMila COMPLEX – stymulującego rozwój drobnych korzeni, poprzez bogate w wapń posypowe  saletry: NITRABOR, TROPICOTE czy UNIKA CALCIUM, na produktach do opryskiwań kończąc.

 

KUP TERAZ -> Nawozy Yara  

 

3.Dla odmian dwukolorowych oraz przy dobrym zawiązaniu

W grupie  wapniowych produktów dolistnych Yara najbardziej znany i powszechnie stosowany przez sadowników jest  YaraTera Calcinit - najczystsza postać saletry wapniowej przeznaczona do oprysków i fertygacji. Wysoka jakość za rozsądną cenę. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, iż ze względu na słabą mobilność wapnia w roślinie w skutecznym zaopatrzeniu owoców w ten składnik zdecydowanie ważniejsza od najlepszej dostępności Ca w jednym oprysku jest ilość zabiegów w sezonie. Wprost proporcjonalna do ilości dni suchych i wietrznych.   W przypadku odmian dwukolorowych, szczególnie o drobniejszym owocu czy też przy obfitym zawiązaniu – CALCINIT to najlepszy wybór. Dający gwarancję uzyskania wysokiego plonu dorośniętych owoców, jędrnych i dobrze się przechowujących. Owoców z ładną, zieloną barwą podstawową skórki, nie robiących wrażenia przejrzałych – jak to czasem bywa po chlorku.

4.Dla odmian czerwonych i przy słabszym zawiązaniu

W przypadku odmian jednokolorowych czerwonych, których z roku na rok przybywa w polskich sadach, rola azotu w okresie przedzbiorczym jest zdecydowanie mniejsza. Szczególnie w sezonie kiedy wiosna nie sprzyja dobremu wiązaniu i kiedy owoców na drzewie jest zdecydowanie mniej. Mają one wtedy tendencję do przerastania, a jak wiadomo ilość wapnia, a co za tym idzie jędrność takich owoców jest o wiele niższa. Dlatego ostatnie zabiegi najlepiej wykonać wtedy bezazotowym źródłem wapnia. I właśnie na takie sytuacje w programie nawożenia jabłoni Yara znalazł się YaraVita STOPIT.

5.Sprawdzone i skuteczne rozwiązanie tuż przed zbiorem


YaraVita STOPIT 
jest nawozem dolistnym z wysoką zawartością wapnia. Funkcjonuje na całym świecie już od kilkunastu lat i, z zadowoleniem, jest używany przez wiodących producentów owoców.

Nawóz jest bardzo wysoko oceniany za skuteczność w kształtowaniu jakości owoców.

 

KUP TERAZ -> YaraVita STOPIT

 

Intensywna barwa jednokolorowych, czerwonych odmian jabłoni

W uprawie jabłoni zwraca uwagę wysoka skuteczność w poprawie głębi barwy owoców odmian czerwonych, jednokolorowych. Po oprysku YaraVita STOPIT czerwona barwa owocu jest uzyskiwana wcześniej, przy porównaniu do innych dolistnych nawozów wapniowych.

Większa jędrność w przypadku przeazotowania

Nasze obserwacje wskazują, że wykonanie jednego lub dwóch oprysków YaraVita STOPIT, w końcowych fazach przed zbiorem, polepsza jędrność owoców, nawet w warunkach bardzo intensywnej produkcji, gdzie wysokie dawki azotu w glebie mogą przeszkadzać w uzyskaniu odpowiednich parametrów jakościowych owoców.

Zwiększona zawartość wapnia nawet w przypadku większych owoców

W przypadku słabszego zawiązania, zbyt intensywnego przerzedzania lub wystąpienia przymrozków, zmniejszających liczbę owoców, ale zwiększających ich wielkość, następuje słabsze zaopatrzenie ich w wapń. W takich sytuacjach regularne opryski YaraVita STOPIT skutecznie dostarczają wapń zwiększając ich jakość.

Bezpieczeństwo i wygoda

Bardzo ważną cechą YaraVita STOPIT jest najwyższa czystość chemiczna, która nie powoduje problemów toksyczności, jak ma to miejsce w przypadku stosowania do oprysku w sadach i jagodnikach technicznych chlorków wapnia. YaraVita STOPIT ze względu na płynna formę  jest wygodny przy sporządzaniu cieczy roboczej. Produkty YaraVita zawierają w swoim składzie substancje poprawiające przyczepność i wchłanialność składników, a ich mieszalność ze środkami ochrony roślin można sprawdzić korzystając z aplikacji TankmixIT.

Stosowanie YaraVita STOPIT w dokarmianiu pozakorzeniowym jabłoni:

» dawka 10 l/ha, 14 i 7 dni przed zbiorem

Dodatkowe informacje o produktach Yara:

wojciech.kopec@yara.com; sebastian.przedzienkowski@yara.com; hubert.tabor@yara.com, michal.wojcieszek@yara.com, wojciech.wojcieszek@yara.com; klaudia.zamkowska@yara.com


Opracowano na podstawie:

https://www.yara.pl/odzywianie-roslin/wydarzenia-i-aktualnosci/aktualnosci/dluzej-przechowywac-stopit/

Autor: Wojciech Wojcieszek

poniedziałek, 22 czerwca 2020

Aktualizacja wykazu nawozów ekologicznychInformujemy o bieżących aktualizacjach oraz zapraszamy na naszą stronę do działu poświęconego ekologicznym nawozom oraz środkom ochrony roślin.

http://sadownictwo.co/strefa-eko.html 

19 czerwca 20 20 roku został ponownie zaktualizowany wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym:

http://sadownictwo.co/strefa-eko/wykaz-nawozow-w-rolnictwie-ekologicznym 

poniedziałek, 11 maja 2020

Aktualizacje i nowe środki w wykazach materiałów dopuszczonych do produkcji ekologicznej
Informujemy o bieżących aktualizacjach oraz zapraszamy na naszą stronę do działu poświęconego ekologicznym nawozom oraz środkom ochrony roślin.

http://sadownictwo.co/strefa-eko.html

Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym został zaktualizowany w dniu 8 maja 2020roku. Lista nawozów wydłużyła się aż do 47 stron. Warto się z nimi zapoznać i być na bieżąco.

Producenci rolni będący w systemach produkcji ekologicznej mają do dyspozycji sporą ilość środków ochrony roślin, bo aż 71 preparatów, a tabela została również rozszerzona o rodzaj środka co ułatwia odnalezienie właściwego preparatu  - aktualizacja 7 maja 2020roku.
 Na stronach Ministerstwa Rolnictwa możemy zapoznać się również z listą rozszerzoną o środki spełniające wymogi środków ochrony roślin, których stosowanie jest zgodne z wymogami przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego jest to lista, która została włączona na prośbę MRiRW z pominięciem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie jednostek oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków (Dz.U. 2010 nr 54 poz. 326). Lista ta to aż 110 preparatów dla ochrony roślin w produkcji ekologicznej (aktualizacja - styczeń 2020r.).

Wykazy znajdują się pod linkami:

Wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym:

http://sadownictwo.co/strefa-eko/wykaz-srodkow-ochrony-roslin-w-rolnictwie-ekologicznym

Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym:

http://sadownictwo.co/strefa-eko/wykaz-nawozow-w-rolnictwie-ekologicznym 

Wykaz nasion i materiału nasadzeniowego do stosowania w rolnictwie ekologicznym:

 https://www.sadownictwo.co/strefa-eko/wykaz-ekologicznego-materialu-siewnego.html

piątek, 10 kwietnia 2020

OPTI SIARKA 80 WG - polecamy

OPTI SIARKA 80 WG

Opakowanie: 25kg

Nawóz mineralny zawierający co najmniej 80% siarki stosowany nalistnie.

Nawóz siarkowy przeznaczony do stosowania w uprawach polowych, sadach oraz uprawach warzywnych. Zalecany szczególnie w glebach ubogich w siarkę oraz na rośliny wykazujące zwiększone zapotrzebowanie na ten składnik pokarmowy.


• Uzupełnia braki siarki w glebie
• Wpływa na zwiększony plon oraz poprawia zdrowotność roślin
• Lepsze pobieranie azotu z gleby
• Wpływa na syntezę białek
• Wpływa pozytywnie na odporność roślin w warunkach stresowych

piątek, 3 kwietnia 2020

Kadm w nawozach - opracowanie firmy Yara

Jak produkować zdrową żywność o wysokiej wartości biologicznej?

Temat pozostałości dotyczy pestycydów (łac. pestis – zaraza; caedo – zabijam), ale przy okazji nawożenia, szczególnie nawozami zawierającymi fosfor, wprowadzamy innego rodzaju substancje niepożądane. W skałach fosforytowych znajduje się szereg metali ciężkich: arsen, kadm, chrom, kobalt, miedź, ołów, mangan, rtęć, molibden, nikiel, cynk. Oprócz kadmu (Cd) żaden inny metal ciężki obecny w skale mineralnej nie stanowi toksycznego problemu.

Polecamy nawozy Yara:  https://www.sadownictwo.co/YARA

Szacunkowa obecna średnia  zawartość kadmu w nawozach dostępnych na rynku:
~ 45 mg Cd/kg P2O5  - ->100 mg Cd /kg P  w Unii Europejskiej
~ 75 mg Cd/kg P2O5  --> 170 mg Cd /kg P  w Polsce
~ 20 mg Cd/kg P2O5  -->  45 mg Cd /kg P  w Yara
< 9,1 mg Cd/kg P2O5  --> poniżej 20,9 mg Cd / kg P  w YaraMila Complex.

Należy zaznaczyć, że wszystkie nawozy dostępne na rynku spełniają aktualne normy. W Polsce dopuszczalna zawartość kadmu w nawozach mineralnych to 50 mg/kg suchej masy nawozu wg Rozporządzenie MRiRW z dnia 18 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 119, poz. 76). W nadchodzących latach planowane jest drastyczne obniżenie limitów metali ciężkich w tym kadmu. Poziom zawartości metali ciężkich w nawozach Yara jest poniżej najostrzejszych limitów.
W przypadku YaraMila Complex (zawartość Cd na poziomie poniżej 1 mg/kg nawozu)  jest to ponad 50 krotnie mniej niż obecnie obowiązująca norma.

Przekładając informację na praktykę tzn. zakładając dawkę fosforu (P2O5)  na poziomie 80 kg/ha uzyskujemy odpowiednio ilość kadmu wniesioną do gleby wraz z nawozami.
-->;3,6 g Cd/ha w Unii Europejskiej
--> 6,0 g Cd/ha w Polsce
--> 1,6 g Cd/ha w Yara
 < 0,7 g Cd/ha w YaraMila Complex
„Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Tylko dawka czyni truciznę.”
Paracelsus
 Dopuszczalne zawartości kadmu dla większości warzyw korzeniowych w tym np. marchwi wynosi
 0,1 mg Cd / kg świeżej masy  (WE nr 466/2001 z dnia 8 marca 2001)

0,1 mg Cd/ kg    --> 0,1 g Cd /t
Przy plonie 80 t/ha --> 8 Cd g/ha
Przy plonie 40 t/ha -->4 Cd g/ha.

Musimy zdawać sobie sprawę, że akumulacja tylko kilku gramów Cd/ha przez rośliny może powodować przekroczenie dopuszczalnych norm i stanowić toksyczny problem. 

W celu ograniczeniu akumulacji kadmu w roślinach Yara rekomenduje prewencyjnie w uprawach ogrodniczych YaraMila Complex. Nawóz, który powstaje z najczystszych możliwych źródeł fosforu dostępnych na świecie. Dzięki aplikacji YaraMila Complex ilość wnoszonych metali ciężkich jest skrajnie niska i pozwala produkować bezpieczną żywność – również gatunki najbardziej wrażliwe na akumulację metali ciężkich. Dodatkowo w celu ograniczenia akumulacji poprzez zmiany morfologiczne korzeni – preparat na bazie kwasu ortokrzemowego stabilizowanego organicznie – YaraVita Actisil.

Autor: Wojciech Kopeć 
Źródło artykułu - https://www.yara.pl/odzywianie-roslin/wydarzenia-i-aktualnosci/aktualnosci/kadm-w-nawozach/

poniedziałek, 23 marca 2020

YaraVita FRUTREL w nawożeniu truskawki

frut bank.jpg Właściwe nawożenie truskawki w okresie kwitnienia jest szczególnie istotnym elementem całego programu odżywiania, gdyż będzie miało decydujący wpływ na wielkość plonu w danym sezonie. Dostarczenie niezbędnych składników w odpowiedniej kompozycji i formie zwiększa szanse na wykorzystanie pełnego potencjału naszych roślin.


KUP TERAZ: www.sadownictwo.co/YaraVita FRUTREL 10L 


KUP TERAZ: www.sadownictwo.co/KristaLaef FOTO


Zastosowanie w tym czasie YaraVita FRUTREL, nawozu zawiesinowego i długodziałającego pozwala pokryć zapotrzebowanie rośliny na kluczowe w okresie kwitnienia, wiązania i początkowego wzrostu owoców makro- i mikroelementy. Duża dawka fosforu wspomaga podziały komórkowe i syntezę kwasów nukleinowych. Pierwiastek ten jest dodatkowo wspierany przez zawarte w nawozie: cynk oraz bor, biorące również istotny  udział w procesach fizjologicznych w tej fazie wzrostu. Dostarczenie właściwej ilości boru będzie odgrywało także rolę na etapie zapylenia i poprawnego wzrostu łagiewki pyłkowej zwiększając skuteczność zapylaczy.
Wyjątkowa formulacja nawozu FRUTREL dostarcza także wapnia niezwykle ważnego już na etapie zawiązywania i wczesnego wzrostu owoców. Jego duża dawka ma pozytywny wpływ na wielkość i jakość przyszłego plonu.
Poza wpływem na różne procesy wzrostowe w roślinie cynk pełni także ważną rolę w zwiększeniu tolerancji rośliny na niskie temperatury, pozwalając na zabezpieczenie rozwijających się kwiatów  przed skutkami przymrozków. Jednocześnie dodatek koncentratu z alg morskich Ascophyllum Nodosum w YaraVita FRUTREL dodatkowo ochrania i poprawia kondycję truskawek w tym istotnym okresie rozwoju roślin.
frutrel.PNG

 Program nawożenia truskawki:
Artykuł pochodzi ze strony firmy Yara:
https://www.yara.pl/odzywianie-roslin/wydarzenia-i-aktualnosci/aktualnosci/yaravita-frutrel/
czwartek, 19 marca 2020

YaraVita FRUTREL - dolistne nawożenie roślin sadowniczychYaraVita FRUTREL 

Opakowanie: 10L

Yara Vita FRUTREL - to nowość firmy YARA, wysoko skoncentrowany zawiesinowy nawóz dolistny opracowany specjalnie dla roślin jagodowych i sadowniczych, dostarczający wapń i inne składniki pokarmowe w okresie rozwoju zawiązków.

Dolistny nawóz wapniowo-fosforowy (nawóz do truskawek, borówek, porzeczek, jabłoni, malin).

KUP TERAZ: www.sadownictwo.co/YaraVita FRUTREL 10L 

Skład:
 • 69 g/l azotu ( N ),
 • 240 g/l fosforu (P2O5)
 • 280 g/l wapnia ( CaO ),
 • 98 g/l magnezu ( MgO ),
 • 20 g/l boru ( B ),
 • 40 g/l cynku ( Zn ).   

Zalety:
 • Połączenie fosforu i wapnia- niezwykłe połączenie
 • Dodatek najczystszych alg morskich
 • Płynna forma - łatwość użycia.
 • Dodatek wysokiej jakości adiuwantów
 • Wydłużone działanie nawozu
 • Dobra mieszalność
 • Może być stosowany razem z innymi preparatami ochrony roślin, co wiąże się z oszczędnością czasu i pieniędzy.
 • Wydajne źródło dostępnego dla roślin wapnia, fosforu jako uzupełnienie nawożenia doglebowego.
 • Szybkość wchłaniania. Dawkowanie:
 • Truskawka: 3 l/ha, na początku kwitnienia,
 • Malina letnia i jesienna w polu: 3 l/ha, na początku kwitnienia,
 • Porzeczka czarna, czerwona, biała(przeznaczenie deserowe): 3 l/ha, po kwitnieniu; 5-7 dni po ostatnim oprysku KristaLeaf FRUIT CONTROLLER,
 • Borówka amerykańska: 3 l/ha, po kwitnieniu, 5-7 dni po ostatnim oprysku KristaLeaf FRUIT CONTROLLER,
 • Jabłoń, grusza, czereśnia: 3 l/ha, po kwitnieniu, 5-7 dni po ostatnim oprysku KristaLeaf FRUIT CONTROLLER.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...