niedziela, 30 października 2016

Nowoczesna uprawa malin w Polsce i w Europie - zaproszenie na konferencję

Odpowiadając na dużą potrzebę nowej wiedzy, pozwalającej poprawić efektywność uprawy malin, i uwzględniając najnowsze problemy agrotechniczne, których doświadczają obecnie polscy i europejscy producenci, Yara Poland, we współpracy z Targami Lublin, zapraszają Państwa na konferencję: Nowoczesna uprawa malin w Polsce i w Europie. Odbędzie się ona 22 listopada w ramach targów: Vege Fruit Expo w budynku głównym Targów Lublin na ulicy Dworcowej 11. Starannie dobrane tematy konferencji oraz prelegenci gwarantują największy poziom przekazywanej w sposób bardzo praktyczny wiedzy. Podczas konferencji planowane jest 6 wykładów, skupiających się wokół optymalnego odżywienia roślin, produkcji owoców malin w różnych systemach, problemów związanych z wirusami, a także różnej reakcji nowych i sprawdzonych odmian na nawożenie.

 • Nowoczesna diagnostyka podstawą optymalnego plonowania malin

  – Dr hab. Zbigniew Jarosz, UP w Lublinie
Jeden z najlepszych specjalistów w naszym kraju zajmujących się tematyką mineralnego żywienia roślin oraz nawożenia przedstawi najważniejsze elementy pozwalające na ocenę zasobności gleby oraz stanu odżywienia roślin będące podstawą przygotowania optymalnego programu nawożenia.

 • Stan odżywienia malin w minionym sezonie – obserwacje oraz wnioski

  – Dr Andrzej Grenda, Yara Poland
Miniony sezon nie należał do najłatwiejszych w uprawie malin zarówno w polu, jak i pod osłonami. Problemy związane z nawożeniem, które dotykały producentów przez cały sezon, ich przyczyny oraz możliwości ich zapobiegania omówi przedstawiciel Yara Poland.

 • Uprawa malin na Bałkanach

– Stevan Mesarovic, Yara Bałkany
Dyrektor oddziału Yara na Bałkanach, człowiek od lat związany z produkcją owoców w Serbii, Bośni i Hercegowinie oraz Chorwacji przedstawi charakterystykę uprawy oraz główne problemy związane z produkcją owoców malin w wymienionych krajach.
 • Uprawa malin w Wielkiej Brytanii

  – Mike Stoker, Yara UK
Jeden z najbardziej doświadczonych doradców w Yara UK, jak również były producent owoców przedstawi charakterystykę uprawy oraz główne problemy związane z produkcją owoców malin w Wielkiej Brytanii.

 • Najważniejsze wirusy na plantacjach maliny – szkodliwość, zagrożenie i sposoby zapobiegania

  – Dr hab. Mirosława Cieślińska, IO Skierniewice
Omówienie tematu, który stał się w kilku ostatnich sezonach jednym z największych problemów na plantacjach został powierzony jednej z najbardziej doświadczonych osób zajmujących się tym zagadnieniem.

 • Potrzeby pokarmowe różnych odmian malin

  – Dr Paweł Krawiec, UP w Lublinie
Wprowadzanie nowych odmian niesie ze sobą również konieczność zróżnicowania ich potrzeb nawozowych. Na podstawie swojego wieloletniego, praktycznego doświadczenia, pionier nowych technologii w uprawie malin podzieli się swoimi spostrzeżeniami w temacie różnych potrzeb pokarmowych nowych i sprawdzonych odmian malin.

Konferencja odbędzie się w głównym budynku Targów Lublin (ul. Dworcowa 11), na antresoli, początek o godzinie 10:00.

WSTĘP WOLNY, po uprzednim zarejestrowaniu się w recepcji targów, czynnej od godziny 9:00.

Zapraszamy również Państwa do odwiedzenia ekspozycji Yara Poland na targach Vege Fruit Expo, w dniach 22-23 listopada, stoisko nr 5 w hali C.
Wszystkim producentom posiadającym aktualne wyniki analiz zasobności gleby wykonane metodą ogrodniczą oraz wyniki analiz wody oferujemy opracowanie indywidualnych zaleceń fertygacyjnych do uprawy malin na podstawie najnowszego oprogramowania.


Produkty Yara dostępne w naszej ofercie:  >> kliknij <<


czwartek, 27 października 2016

Kompostowanie liści jesienią


Kompostowanie liści jesienią ma duże znaczenie - na liściach znajdują się zarodniki przetrwalnikowe wielu chorób grzybowych, które wiosną zostaną wyrzucone w powietrze z otoczni i zakażą nowe, rozwijające się pąki, liście i kwiaty.
Jeśli wygrabimy i  skompostujemy je jesienią, to zmniejszymy liczebność zarodników wiosną, a drzewa będą mniej porażone chorobami grzybowymi.W kompostowanych liściach zarodniki grzybów nie przetrwają, gdyż zagrzewają się one i rozkładają na próchnicę.

Kompostować możemy zarówno na pryzmie jak i workach (pamiętajmy by je przedziurawić).


Preparaty wspomagające kompostowanie: www.sadownictwo.co/komopostery wtorek, 25 października 2016

Kędzierzawość liści brzoskwini - zabiegi jesienne


Październik i listopad to także dobry termin do walki z chorobami grzybowymi. Tak jest również w przypadku kędzierzawości liści brzoskwini.

Zwalczanie kędzierzawości jest skuteczne tylko w okresie bezlistnym. Grzyb ją powodujący zimuje w postaci zarodników na pędach i łuskach pąków. Pierwsze zakażenia rozpoczynają się już w fazie nabrzmiewania pąków.
Zaleca się po opadnięciu wszystkich liści, przy temperaturze powyżej 7st. C wykonanie zabiegu z zastosowaniem preparatów Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 350 SC lub Syllit 65 WG.
 Informujemy, że publikowane na niniejszych stronach treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.niedziela, 23 października 2016

Bawełnica korówka jesienią

Bawełnica korówka (fot. 1) występuje coraz powszechniej w wielu rejonach uprawy jabłoni. Mając do dyspozycji niewiele środków ochrony całkowite wyniszczenie tej mszycy w trakcie sezonu wegetacji jest bardzo trudne. Dlatego z pewnością będzie ona spotykana w sadach aż do zimy. Ochrona przed tym szkodnikiem jest jednak bardzo trudna. Z tego względu należy pamiętać o jednej zasadzie: im większa populacja, tym trudniej ją zniszczyć. Dlatego ważne jest, aby przez cały sezon wegetacji monitorować obecność tych mszyc.

Larwy bawełnicy korówki zimują na szyjce korzeniowej, korzeniach oraz częściach nadziemnych drzew. Część dorosłych mszyc i starszych larw ginie zimą w temperaturze –7°C, natomiast młode larwy dopiero w temperaturze –25°C. Wiosną ich rozwój rozpoczyna się gdy temperatura wzrośnie do 7°C. Po osiągnięciu dojrzałości mszyce rozmnażają się. Jedna samica rodzi do 70 larw. W ciągu roku może wystąpić do 10 pokoleń. Owady dorosłe są barwy brunatnej pokryte woskowatymi białymi nićmi.
Wysysają soki roślinne wbijając kłujkę aż do kambium. Powstają narośla (fot. 2), które pękając ułatwiają dostęp patogenom rakotwórczym. Na młodych pędach pęka kora, co prowadzi do tworzenia głębokich ran. Zasiedlone przez bawełnicę drzewa są osłabione, mało wytrzymałe na mróz i słabo plonują.

Fot. 1, 2, 3

Przebieg pogody a wielkość populacji
Na liczebność tej mszycy wiosną duży wpływ mają warunki pogodowe zimą. Gdy jest ona mroźna i bezśnieżna, na ogół znaczna część populacji ginie i wówczas tworzenie się kolonii tej mszycy obserwuje się dopiero w czerwcu lub nawet później. Po łagodnych zimach już wiosną pojawiają się liczne kolonie bawełnicy. Większe problemy z tą mszycą występują w sadach, w których populacja jest bardzo liczna jesienią. W obecnym sezonie, mimo łagodnej zimy, wiosną liczebność bawełnicy korówki była niewielka. Wpłynęły na to warunki pogodowe niesprzyjające do jej rozwoju w poprzednim sezonie. Panująca latem susza utrudniała masowe rozmnażanie się szkodnika. Dopiero jesienią, gdy wzrosła wilgotność pojawiły się nowe kolonie. Były one jednak niewielkie i dlatego, mimo łagodnej zimy, wiosną populacja bawełnicy była nieliczna. W wielu sadach zniszczono ją zabiegami przeprowadzonymi w celu zwalczania innych gatunków mszyc przed i po kwitnieniu. W wielu sadach liczniejsze jej występowanie na pniach, konarach i na młodych pędach zaobserwowano w połowie czerwca lub na początku lipca. W tym terminie producenci zaplanowali jej zwalczanie.
Zwalczanie
Obecnie asortyment środków polecanych do zwalczania bawełnicy korówki jest bardzo ubogi. Na liście tej znajdują się: Movento 100 SC (2,25 l/ha), Actara 25 WG (0,2 kg/ha), Mospilan 20 SP (0,2 kg/ha). Preparat Movento 100 SC może być użyty dopiero po kwitnieniu drzew, do czerwcowego opadania zawiązków. W pozostałych terminach stosować można przemiennie preparaty Actara 25 WG i Mospilan 20 SP.
Mając do dyspozycji tak niewiele środków całkowite wyniszczenie tej mszycy będzie bardzo trudne. Dlatego z pewnością będzie ona spotykana w sadach aż do zimy. Z uwagi na trudności w zwalczaniu bawełnicy korówki należy pamiętać o jednej zasadzie: im większa populacja, tym trudniej ją zniszczyć. Dlatego ważne jest, aby przez cały sezon wegetacji monitorować jej obecność, a po przekroczeniu progu szkodliwości zwalczać.
Lustracje powinno się przeprowadzać po rozpoczęciu wegetacji, systematycznie w jej trakcie oraz podczas zbioru owoców i po jego zakończeniu. Otrzymany wynik: dwa drzewa z koloniami na 50 przeglądanych jest sygnałem do rozpoczęcia zwalczania tego szkodnika. Efektywność zabiegu podnosi dodanie do cieczy użytkowej środka zwilżającego. Jedynie do preparatu Movento 100 SC nie należy dodawać zwilżacza (już go zawiera).
Aby skutecznie zlikwidować bawełnicę, najczęściej trzeba powtórzyć zabieg po 10–14 dniach. Wysoką jego skuteczność zapewnia też dokładne naniesienie cieczy użytkowej na drzewa, w tym pnie (fot. 3). Wyższą skuteczność zwalczania uzyskuje się w sadach, w których stosowano nawet 1000 l cieczy na 1 ha.
Bardzo często bawełnica rozmnaża się masowo tuż przed zbiorem owoców, kiedy nie ma już możliwości wykonania zabiegu zwalczającego. W takiej sytuacji dobrze jest wyniszczyć ją po zakończonym zbiorze owoców.
Zabieg wykonywany jesienią ograniczy liczebność bawełnicy korówki także wiosną następnego roku. Niektórzy sadownicy corocznie zwalczają tę mszycę po zbiorze owoców, bo przekonali się, że po zabiegu w tym terminie w następnym sezonie wegetacyjnym mają z nią mniejsze problemy. Planując zwalczanie jesienią dużą uwagę należy zwrócić, aby zabieg wykonany był w odpowiednich warunkach pogodowych. Przede wszystkim aplikacji preparatu można dokonywać w temperaturze zapewniającej dobre jego działanie. Powinna ona wynosić nie mniej niż 12–15°C. Dlatego opryskiwanie najlepiej jest wykonać jak najszybciej po zakończonym zbiorze owoców oraz spadów. W sadach, w których znajdują się kwatery jednoodmianowe dobrze jest zwalczać bawełnicę w kilku etapach. Po zakończeniu zbioru odmiany wcześniejszej (np. ‘Gala’) zastosować środek zwalczający tę mszycę i tak postępować aż do końca zbiorów. Istnieje wówczas większa szansa na zastosowanie środka w temperaturze zapewniającej dobre jego działanie.
Pozostaje jeszcze pytanie, jakie środki można zastosować do jesiennego zwalcza tego szkodnika? Jak już wspomniano wcześniej, asortyment insektycydów zwalczających bawełnicę korówkę jest bardzo ubogi. Z zarejestrowanych w tym okresie użyć można następujących: Actara 25 WG (0,2 kg/ha) i Mospilan 20 SP (0,2 kg/ha).

(Artykuł ze strony sadinfo.pl, Informator sadowniczy utor: Dr Alicja Maciesiak Skierniewice,fot. 1–3 A. Maciesiak)

Informujemy, że publikowane na niniejszych stronach treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

czwartek, 20 października 2016

Pozbiorcze zabiegi w sadzie

Okres pozbiorczy dla sadowników jeszcze nie tak dawno oznaczał koniec sezonu wegetacyjnego, a wraz z nim zakończenie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin. Obecnie podejście takie uległo zmianie i od jakiegoś czasu bardzo popularne wśród sadowników stały się zabiegi pozbiorcze. Okres od momentu zerwania owoców danej odmiany do opadnięcia liści (w przypadku odmian wczesnych Gala, Lobo, Szampion – 1,5–2 miesiące) to doskonały czas na zaopatrzenie drzew w niezbędne składniki pokarmowe, które wczesną wiosną będą łatwo i szybko dostępne. Dodatkowo klimat i zmiana struktury odmianowej w sadach sprawiają, że jesienią zaistniała konieczność zwalczania niektórych szkodników lub chorób.

Pozbiorcze nawożenie dolistne jabłoni

Najistotniejszymi substancjami, które drzewa powinny zmagazynować przed zimą są:

Azot - jako prekursor białek wpływa na wszystkie procesy życiowe roślin.

Mocznik Puławski PULREA 46% 25kg
 • Wysoka koncentracja azotu w formie amidowej o długotrwałym działaniu.
 • Nawóz uniwersalny, również do stosowania w formie oprysku.
 • Do użytkowania przedsiewnego i pogłównego.

www.sadownictwo.co/Mocznik Puławski 46% 25kg
Bor - jego dostateczna ilość w roślinie zapewnia prawidłowe funkcjonowanie pąków kwiatowych.YaraVita Bortrac jest formułowanym nawozem dolistnym zawierającym bor, produkowanym w oparciu o najwyższe normy jakości, aby zagwarantować skład, bezpieczeństwo dla roślin oraz efektywność nawożenia.


www.sadownictwo.co/Botrac YaraVita Cynk - posiada duży wpływ na mrozoodporność. 

 

 


YaraVita Cynk F (700 gramów cynku w litrze). Wysokoskoncentrowana emulsja formułowana zawierająca 8-10 razy więcej elementarnego cynku w porównaniu z typowym roztworem chelatu oraz 3-4 razy więcej Zn w porównaniu z roztworami siarczanowymi lub azotanowymi. Znacznie łatwiejszy w użyciu od produktów w formie proszku.Jest łatwo pobierany przez rośliny i zapewnia długotrwały efekt odżywiania.

www.sadownictwo.co/Cynk F YaraVita


 
CYNKO-BOR stosowany nalistnie w formie roztworu wodnego dostarcza roślinom cynk i bor – mikroelementy istotnie wpływające na zwiększenie zimotrwałości i odporności na wiosenne przymrozki, a także na prawidłowe kwitnienie i zawiązanie owoców, które decyduje o wielkości plonów.


www.sadownictwo.co/cynko-bor 4kg 


Zaleca się wykonanie zabiegu nawożenia dolistnego w taki sposób, aby dostarczyć drzewom owocowym w przeliczeniu na 1ha około: 10kg azotu+0,5kg boru+1kg cynku.
Tak intensywne nawożenie jest w tym sezonie wyjątkowo ważne zwłaszcza w sadach, gdzie wystąpiło bardzo silne plonowanie, oraz obserwowano słabszy wzrost drzew.
Zabieg wykonujemy wtedy gdy nie nastąpiła całkowita defoliacja; jeśli obserwujemy, że około 50% liści na danych odmianach jest zielonych.

Analizy i nawożenie doglebowe jabłoni 

Jesień to również idealny moment do uzupełnienie nawożenia doglebowego. Wykonane w tym okresie analizy, pokazują rzeczywisty stan zasobności po całym okresie wegetacyjnym.
Mówiąc o jesiennym nawożeniu doglebowym mamy na myśli nawożenie fosforowe i wapnowanie gleby.
W sadach obficie plonujących warto zastosować również uzupełniające nawożenie azotowe. Jeśli chodzi o nawożenie potasowe, to optymalnym terminem na ten rodzaj nawożenia jest wiosna.
Azot - w sadach o wysokim plonowaniu w obecnym sezonie, zalecamy zastosowanie wzmacniającego nawożenia azotowego stosując saletrę wapniową w dawce około 50-60 kg/ha.
Zabieg wykonujemy w pasy herbicydowe. Do jesiennych, doglebowych zabiegów uzupełniających azot nie stosować mocznika, ani saletry amonowej.
Fosfor - stosować dawki w oparciu o analizy gleby. Należy pamiętać, że fosfor jest składnikiem bardzo trudno przemieszczającym się w profilu glebowym. Dlatego najlepsze efekty osiągamy mieszając glebę z nawozem po jego wysiewie. Optymalnym momentem na taki zabieg jest okres przygotowywania gleby przed sadzeniem drzewek. Zbliżony efekt można osiągnąć stosując jesienią brony aktywne w celu wyrównywania kolein. Należy pamiętać, że pH poniżej 5,5 skutecznie hamuje pobierania fosforu przez korzenie drzew.
Wapń - najskuteczniejszy efekt wapnowania osiąga się w przypadku możliwości wymieszania wapna z glebą. Tu również pomocne mogą być zabiegi wyrównywania kolein. Dodatkowo, jesienny termin tego zabiegu zwiększa szansę przenikania wapnia w głąb profilu glebowego wraz z wodą opadową. Dawki nawozu w przeliczeniu na CaO określamy na podstawia analizy pH.


Poprawa żyzności gleby

Jesień to optymalny moment na wprowadzanie do gleby kwasów humusowych.
Rosahumus – nawóz organiczno-mineralny, który stosujemy w formie oprysku pasów herbicydowych w dawce 3-6 kg/ha. Można stosować go łącznie z herbicydem.

Jesienne zwalczanie chorób

 Jesień jest nadal okresem, w którym koncentrujemy się na zwalczaniu najgroźniejszych chorób drzew owocowych.

Parch jabłoni: już niedługo, na masowo opadających liściach zacznie dochodzić do procesów, w
efekcie których tworzyć się będą saprofityczne formy parcha jabłoni. Formy te dadzą początek nowemu, wiosennemu pokoleniu pasożyta. Jeśli obecnie przerwiemy ten proces, skutecznie zablokujemy tworzenie się zarodników workowych wiosną. Najłatwiej osiągnąć to stosując starter dla rozwoju bakterii rozkładających podczas zimy liście z rozwijającym się parchem jabłoni. Takim starterem jest mocznik.
W tym celu należy wykonać zabieg dolistny stosując 50kg mocznika na hektar.
Zabieg wykonujemy, gdy po pierwszych silnych przymrozkach liście zaczynają masowo opadać na ziemię.
Podobny efekt jak przy stosowaniu mocznika, można osiągnąć stosując preparaty triazolowe bądź benzymidazole. Postępowanie takie niesie ze sobą jednak wyjątkowo duże ryzyko wytworzenia ras odpornych parcha jabłoni na te preparaty, dlatego stanowczo odradzamy tego typu zabiegi.

Choroby kory i drewna (Rak drzew owocowych Nectria galligena)
Nectria to niebezpieczny pasożyt drzew owocowych, zwłaszcza jabłoni, groźny dla licznych popularnych odmian takich jak Gala, Golden, Szampion, Pinowa i inne. Jesień to okres wzmożonej aktywności patogena. To właśnie od listopada do wczesnej wiosny dochodzi do masowych wysiewów zarodników workowych,
które infekują konary, pędy czy przewodniki drzew. Infekcje następują przez wszelkiego rodzaju rany na drzewie. Niebezpieczne są zarówno duże rany wynikające z mechanicznego uszkodzenia kory powstałe
podczas cięcia czy wyłamania gałęzi, jak również mikrouszkodzenia powstałe podczas zbioru owoców czy i te powstałe po opadnięciu liści. Te drobne ranki, ze względu na ich masowe występowanie są wyjątkowo groźnym zjawiskiem i niezabezpieczone stanowią otwarte wrota dla infekujących zarodników Nactrii.
Dlatego w okresie masowego opadania liści należy wykonać 2-3 zabiegi jednym z preparatów miedziowych (w dawce 3 kg/ha).
Zabiegi te są wręcz konieczne dla odmian wrażliwych. Zabiegi miedziowe można połączyć ze stosowaniem mocznika przeciwko parchowi jabłoni.
W sadach mocno porażonych w okresie od końca zbiorów do początku opadania liści wykonuje się zabiegi preparatami zawierającymi kaptan – Captan 80 WG/Merpan 80 WG, w dawce 2,5 kg/ha lub preparatem Topsin M 500  1,5 l/ha.


wtorek, 18 października 2016

Ochrona sadów przed zającami


Typowe uszkodzenie drzewka przez zające.

Dużym problemem, szczególnie w młodych sadach (wiśnie, jabłonie, zwłaszcza niskopienne), mogą być zające. Zwierzęta te potrafią wyrządzić naprawdę duże szkody, a straty mogą wynosić od kilku do kilkunastu procent.
Dlatego ważne jest by systematycznie kontrolować sady oraz ogrodzenia, choć i te nie zawsze są wystarczające (siatka leśna, która skutecznie zabezpiecza teren sadu przed wizytami królików, dzikich zajęcy lub innych zwierząt leśnych powinna mieć minimum 160 cm wysokości, 20 drutów poziomych, przy rozstawie co 15 cm).
Październik i listopad są najlepszym okresem na wykonanie zabezpieczeń przed tymi zwierzętami.

Polecamy zastosowanie repelentów np. Pellacolu, który można stosować również na drzewkach 2 i 3-letnich.
Preparatami tymi należy smarować pnie i podstawy gałęzi szkieletowych drzew (zalecana dawka Pellacolu to około 1 litr/100 sztuk, w zależności od wielkości drzew i krzewów; należy go dokładnie wymieszać przed użyciem).
Preparaty należy stosować na suchą powierzchnię kory, w dni bezdeszczowe, przy dodatniej temperaturze powietrza. Warunkiem ich skuteczności jest dokładne zaschnięcie na zabezpieczonej powierzchni. Jednak nie możemy zapomnieć o dalszym kontrolowaniu sadów, ponieważ środek może zostać zmyty i zabieg należy wówczas powtórzyć (są to zwykle 2-3 zabiegi jesienią co 4-6 tygodni).

 Szczegółowe informacje o preparacie na stronie: http://www.sadownictwo.co/pellacol

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin. 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.


W nowo posadzonych sadach na pnie możemy zakładać plastikowe siatki lub specjalne osłonki ochronne.
Chronią one przed zającami oraz innymi gryzoniami, sarnami, jeleniami i zwierzętami domowymi.
Można je lekko zagłębić w ziemię. Osłonki są wykonane z samozwijającej folii PCV, perforowane, w kolorze zielonym.

Szerokość osłonki 24cm - ma drzewka o średnicy pnia do 7cm.

Dostępne wysokości: 60, 80 i 100cm.

Producent: Kulik, Polska.

Zobacz szczegóły produktu na stronie: http://www.sadownictwo.co/osłonki ochronne
.

Oprócz tych zabezpieczeń warto jest w pobliżu sadu lub szkółki z drzewkami zbudować tzw. poletka ogryzkowe, z materiałów naturalnych czyli mogą nam do tego posłużyć gałęzie ze zbyt gęstych drzew, ścięte gałęzie, zwierzęta a zwłaszcza króliki zabiorą się za obgryzanie gałęzi leżących na ziemi a nie tych rosnących na drzewkach.

W naturalnym środowisku sadownicy mają swoich sprzymierzeńców, a są to między innymi ptaki drapieżne które mają spore doświadczenie w polowaniu na gryzonie. Chcąc gościć je na swoich terenach warto zaopatrzyć sady w wysokie tyczki z poziomą poprzeczką ( 3 lub 4 sztuki na 1 ha), które kończą się ponad konarami drzew na których z chęcią zasiadają ptaki drapieżne w sytuacjach tropienia szkodników. 


poniedziałek, 17 października 2016

Gdy dokuczają owady w domu...


BROS płytka na owady

Przeznaczona do zwalczania insektów biegających i latających w pomieszczeniach. Działa skutecznie przez 3-4 miesiące.

 Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

 www.sadownictwo.co/bros-plytka-na-owady

 

 

 

 

 

BROS na mole spożywcze 1 szt. 

 Produkt przeznaczony do zwalczania moli spożywczych
w pomieszczeniach takich jak kuchnie i spiżarnie oraz
bezpośrednio w szafach z produktami spożywczymi. 

 

 

www.sadownictwo.co/bros-na-mole-spozywcze-1-szt 

 

 

 

 

 

 BROS Prusakolep 2 szt. 

 Skutecznie wyłapuje karaluchy, prusaki i inne owady biegające. Specjalna receptura kleju sprawia, że Prusakolep pozostaje skuteczny przez wiele miesięcy. Prusakolep można zastosować w każdym pomieszczeniu, także tam, gdzie przebywają dzieci, osoby chore i alergicy. Nie zawiera chemicznych środków owadobójczych.

 

 

www.sadownictwo.co/bros-prusakolep-2-szt 


Polecamy szeroką gamę produktów na różne owady:

www.sadownictwo.co/na-owady-rozneczwartek, 13 października 2016

Storczyki - nawozy, podłoża, doniczki...
 Zapraszamy po akcesoria do uprawy i pielęgnacji storczyków:
 • nawozy płynne z biohumusem
 • nawozy płynne z witaminami
 • pałeczki nawozowe
 • płyny do pielęgnacji i mgiełki
 • ziemie i podłoża do storczyków
 • doniczki ozdobne do storczyków

www.sadownictwo.co/storczyki

 

 

wtorek, 11 października 2016

B-Nine 85 SG - regulator wzrostu do złocieni i poinsecji


Opakowanie: 350g

Środek B - NINE 85 SG jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin występującym w postaci granulatu rozpuszczalnego w wodzie. Środek B-Nine 85 SG stosuje się w uprawie złocieni doniczkowych i poinsecji w celu skrócenia międzywęźli, umożliwiając uzyskanie korzystnego pokroju roślin, oraz zwiększenie równomierności wzrostu i kwitnienia. Środek B-Nine 85 SG stosuje się używając opryskiwaczy ręcznych.

Substacja czynna: daminozyd (związek z grupy hydrazydów) - 850 g/kg (85%)

ZASTOSOWANIE:
 • złocień doniczkowy
 • poinsecja

 

Zapraszamy na stronę:

www.sadownictwo.co/b-nine-85-sg-350g

 


Średnia zalecana dawka:

ZŁOCIEŃ DONICZKOWY

Termin stosowania: stosować na rośliny suche o pełnym turgorze. Pierwszy zabieg wykonać gdy pędy boczne mają 5-10 cm długości, czyli około 2-3 tygodnie po uszczykiwaniu.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:0,5% (tj. 500 g środka w 100 l wody)
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:0,3-0,4% (tj. (300-400 g w 100 l wody)

Zalecana ilość wody: 10-15 l/100 m2 (tj. 1000-1500 l/ha)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2


POINSECJA

Termin stosowania: pierwszy zabieg wykonać:
 • rośliny jednopędowe - gdy pędy mają 6-10 cm długości
 • rośliny wielopędowe /uszczykiwane/ - gdy pędy mają 3-9 cm długości po uszczykiwaniu


Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:0,4% (tj. 400 g środka w 100 l wody)
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:0,25-0,5% (tj. 250 - 500g środka w 100 l wody)

Zalecana ilość wody: 10-15 l/100 m2 (tj. 1000-1500 l/ha)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Rośliny opryskiwać tak, aby ciecz użytkowa całkowicie pokryła powierzchnie liści i pędów, ale nie spływała z roślin do doniczek


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
 • nie dotyczy
Strona Ministerstwa rolnictwa - o środku
Etykieta rejestracyjna
 Informujemy, że publikowane na niniejszych stronach treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

środa, 5 października 2016

IX Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD 7-9.10.2016r. w Łodzi

 

IX Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD

NAJWIĘSZE SPOTKANIE EKOBRANŻY W POLSCE
- TARGI NATURA FOOD i beECO 2016

Nikogo nie trzeba dziś przekonywać, że Targi NATURA FOOD i beECO, które odbędą się w Łodzi w terminie 7 – 9 października, to najważniejsze i największe targi ekobranży w Polsce i ścisła czołówka imprez tego typu w Europie Środkowo – Wschodniej.  W gronie wystawców obecne są zarówno firmy dobrze rozpoznawalne na polskim rynku bioproduktów jak i przedsiębiorcy dopiero debiutujący ze swoją ofertą, prezentujący nowe produkty i innowacyjne rozwiązania. Targi NATURA FOOD i beECO to niepowtarzalna okazja do zapoznania się w jednym miejscu i czasie z szeroką ofertą produktów wysokiej jakości wytwarzanych zarówno przez polskich, jak i zagranicznych producentów i przetwórców. Co roku Targi odwiedza ponad 12 tys. osób wśród, których są przedstawiciele kadry menedżerskiej ekobiznesu, osoby odpowiedzialne za zakupy w sieciach handlowych i sklepach wielkopowierzchniowych, właściciele sklepów, hurtownicy i dystrybutorzy żywności, a także  przedstawiciele ambasad.

REKORDOWA LICZBA WYSTAWCÓW
W tegorocznej edycji Targów NATURA FOOD i beECO weźmie udział ponad 350 firm z Polski i zagranicy – producentów, przetwórców, eksporterów i dystrybutorów żywności wysokiej jakości.Zdecydowana większość wystawców, bo ponad 50% prezentować będzie produkty posiadające certyfikaty ekologiczne oraz produkty naturalne, niskoprzetworzone, wytwarzane w oparciu o składniki wysokiej jakości. W ofercie targowej  przybędzie także produktów z segmentu vege, fit, superfoods (żywność pochodzenia naturalnego, bogata w składniki odżywcze) czy ekologicznych linii produktów dla dzieci. Nowością będą z pewnością produkty ekologiczne gotowe do spożycia, które są propozycją dla osób żyjącym szybko, w dużym tempie. Bogatą ofertę zaprezentują również producenci artykułów nieżywnościowych, takich jak naturalne i ekologiczne kosmetyki oraz środki czystości. Będę też suplementy diety, ekologiczne ubrania, opakowania i wiele innych. Wśród wystawców pojawią się również producenci nowoczesnego sprzętu AGD m.in.: wolnoobrotowych wyciskarek do owoców i warzyw. Prezentację polskich firm dopełniają wystawcy z zagranicy:  Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech, Litwy, Włoch, Grecji, Szwecji.

BRANŻOWE WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
Jak co roku targom towarzyszy szereg spotkań branżowych skierowanych do producentów i przetwórców oraz do właścicieli, pracowników sklepów oferujących żywność wysokiej jakości  i restauratorów, pracowników gastronomii - Akademia BioKuriera, BIObiznes Forum. Wśród tematów wiodących pojawią się zagadnienia związane z marketingiem wizualnym, franczyzą, zasadami znakowania produktów i certyfikacji,  sprzedaży internetowej, korzystania z ekologicznych produktów w restauracji czy bycia świadomym ekorestauratorem. 
W piątek 7 października odbędzie się Forum EKObranży, organizowane wspólnie z wydawcą magazynu EKODOSTAWCY, podczas którego poruszane będą kluczowe tematy dla sektora EKO. Jest to najważniejsze spotkanie polskiego sektora ekologicznego i handlu, pozwalające z jednej strony wymienić strategiczne informacje, a z drugiej nawiązać owocne relacje biznesowe, które realnie przekładają się na rozwój działalności gospodarczej.
„Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska zaprasza ponadto na konferencję „Fairtrade – skorzystaj z rynkowej szansy!”, podczas której uznani eksperci przybliżą m.in. system certyfikacji  fairtrade.
Targi NATURA FOOD i beECo będą także miejscem, w którym przebiegać będzie jedna z sesji IV Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki, odbywającego się Łodzi w dniach 6-7 października, poświęcona eksportowi żywności wysokiej jakości.

NOWOŚCI W PROGRAMIE TARGÓW
Nową tematyką, która jest mocno akcentowana w tym roku zarówno w ramach ekspozycji targowej jak i w programie towarzyszącym jest alergia. Coraz więcej osób  zmaga się z tym schorzeniem , a niewątpliwie odpowiednia dieta i właściwy dobór produktów stosowanych w życiu codziennym ma ogromny wpływ na leczenie tego typu schorzeń. W ramach NATURA FOOD i beECO szeroko prezentowane będą produkty z segmentu  free from czyli bez alergenów - bez bezglutenu, laktozy,  jajek czy bez cukru, a także naturalne kosmetyki i środki czystości. „Wiedzę związaną z alergiami będzie można pogłębić podczas Forum Alergii (9.10), które zostało przygotowane wspólnie z redakcją Hipoalergiczni, a poprowadzi je redaktor naczelna Magazynu Hipoalergiczni – Żaneta Geltz, której gościem specjalnym będzie znany alergolog prof. Krzysztof Buczyłko z Centrum Alergologii w Łodzi. Uczestnicy forum uzyskają informacje o różnych rodzajach alergii, dowiedzą się jak komponować dietę alergika z wykorzystaniem naturalnych produktów oraz jaką rolę w walce z alergią pełnią kosmetyki naturalne. Redakcja Hipoalergiczni przybliży temat pt. „Dekalog alergika” oraz projekt Happy Evolution – 10 kroków do zdrowia, szczęścia i równowagi."
Z kolei entuzjastów kulinariów, którzy działają aktywnie w polskiej blogosferze zapraszamy na ciekawe spotkania, warsztaty i prelekcje, które odbędą się w ramach pierwszego Ogólnopolskiego Spotkania Blogerów Kulinarnych (8-9.10) toczącego się pod hasłem „Internet w naturze – natura w Internecie”. Blogerzy kulinarni, lifestylowi, propagatorzy zdrowego stylu życia oraz bycia fit dyskutować będą o tym na czym polega jakość naturalnej żywności i siła rolnictwa ekologicznego, jak prezentować produkty ekologiczne w Internecie,  jak opowiadać o szlakach kulinarnych czy wreszcie co zrobić, żeby blog był czytany i rozpoznawalny. Uczestnicy spotkania będą mieli także okazję wziąć udział w warsztatach fotografii kulinarnej prowadzonych przez firmę Canon. Gospodynią spotkania będzie Monika Kucia dziennikarka i kuratorka kulinarna. Z natury!

NATURA FOOD i beECO DLA EKOENTUZJASTÓW I MIŁOŚNIKÓW DOBREGO JEDZENIA
Ekologiczna żywność, ekologiczne produkty codziennego użytku i ekologiczny styl życia częściej goszczą w naszych domach. Trudno się temu dziwić, w końcu dbałość o zdrowie i środowisko naturalne to już nie tylko moda ale konieczność. Dlatego do odwiedzenia Targów NATURA FOOD i beECO zapraszamy także świadomych i wymagających konsumentów, poszukujących niebanalnych propozycji kulinarnych i pomysłów na życie zgodzie z naturą. Dla tej grupy odbiorców łódzka impreza jest okazją do zapoznania się z nowymi produktami, zdobycia wiedzy i inspiracji, które mogą wykorzystać na co dzień, a także degustacji produktów odbywających się w niemal wszystkich stoiskach czy nawet zakupów.
Podczas NATURA FOOD nie zabraknie także atrakcji dla miłośników gotowania i dobrego jedzenia. Swój kunszt zaprezentują największe gwiazdy telewizyjnych programów kulinarnych. Pokazy odbędą się w specjalnej Strefie Pokazów Kulinarnych a poprowadzą je m.in.: Joanna Jakubiuk, Marcin Piotrowski, Sebastian Kornacki, Carlos González Tejera. Entuzjaści dobrej kuchni będą mieli okazję wziąć udział w prezentacji dotyczącej bezglutenowej kuchni wegańskiej, którą przeprowadzi duet z Atelier Smaku, czyli Jola Słoma i Mirek Trymbulak. W tym roku łódzcy restauratorzy zaprezentują jak owoce robią prąd (Owocni), zdrowe desery na bazie kaszy jaglanej (Zakręcony Vege Obiad) oraz prawdziwe włoskie Tagliattelle z bardzo zdrowymi, szybkimi i prostymi sosami (Kuchnia BACCARO). Dla tych, którzy upodobali sobie napoje roślinne pokażemy jak łatwo je przygotować we własnej kuchni (ChiufaMix), będzie też można skosztować prawdziwych babanów z Dominikany. W Strefie Pokazów Kulinarnych przedstawiciele Lokalnego Rolnika opowiedzą o alternatywnych formach dystrybucji  i będą rozdawać vouchery na pierwsze zakupy za pośrednictwem tego portalu.
Jak co roku targi NATURA FOOD i beECO są przyjazne dzieciom. Zwiedzając stoiska rodzice, będą mogli zostawić maluchy pod czujnym okiem opiekunów, którzy zgodnie z zasadą uczyć-bawiąc, zainspirują maluchy do  ekologicznych gier i zabaw. Charakter Strefie EKOdziecka nada kadra Przedszkola Ekologicznego EKOLUDEK. Tu również Lokalny Rolnik zapewni degustację napoi i przekąsek. 

Honorowym Patronem Targów są: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Związek Województw RP oraz Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego i Prezydent Miasta Łodzi.
Organizatorem imprezy są Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa.

Godziny zwiedzania
7 października - 10:00 - 18:00
8 października - 10:00 - 18:00
9 października - 10:00 - 17:00

Ceny biletów
Bilet normalny jednorazowy (beECO & Natura Food) -15.00 PLN
Bilet ulgowy jednorazowy (beECO & Natura Food) - 10.00 PLN
Bilet normalny trzydniowy (beECO & Natura Food) - 30.00 PLN
Bilet rodzinny jednorazowy (2+1, 2+2) (beECO & Natura Food) - 30.00 PLN
Bilet normalny jednorazowy online (beECO & Natura Food) - 11.00 PLN
Bilet normalny trzydniowy online (beECO & Natura Food) - 22.00 PLN
dzieci do lat 10 - bezpłatne wejście


Więcej informacji:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...