środa, 3 lutego 2016

59 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych 10-11 luty Ożarów Mazowiecki

Polecamy konferencję: "Integrowana ochrona gwarancją wysokiej jakości owoców na eksport i rynek krajowy". Organizator: Instytut Ogrodnictwa Skierniewice, Komitet Ochrony Roślin PAN; partnerzy: Bayer CropScience, Plantpress.

PROGRAM:
10 lutego 2016 - DRZEWA ZIARNKOWE I PESTKOWE
9:00-10:00 - Rejestracja uczestników, wydawanie materiałów i ankiet konferencyjnych
10:00-10:20 - Otwarcie konferencji - prof. dr hab. Małgorzata Korbin – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa, Christophe Dumont – Dyrektor Bayer Polska
10:20-10:40 - Wystąpienie Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sesja I
10:40-11:00 - Przedstawiciel Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, Warszawa - Aktualne zagadnienia z zakresu ochrony roślin sadowniczych z punktu widzenia MRiRW
11:00-11:20 - Mgr Tadeusz Kłos, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa GIORIN, Warszawa - Aktualne zagadnienia z zakresu ochrony roślin sadowniczych z punktu widzenia PIORiN
11:20-11:35 - Mgr Mirosław Maliszewski, poseł na Sejm, prezes Związku Sadowników RP - Działania Związku Sadowników RP w pozyskiwaniu nowych rynków zbytu na owoce
11:35-11:50 - Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, dr hab. Beata Meszka, prof. IO – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Zagrożenia i wyzwania w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami
11:50-12:05 - Dr hab. Barbara H. Łabanowska, prof. IO, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Aktualne problemy ochrony sadów przed szkodnikami
12:05-12.20 - Mgr Marcin Mucha, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin - Aktualne wyzwania branży środków ochrony roślin w Polsce
12:20-12:30 - Dr Małgorzata Tartanus, dr Zbigniew Anyszka, mgr Daniel Sas, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Internetowy system wspomagania decyzji w ochronie roślin ogrodniczych – założenia projektu
12:30-12:45 - Mgr Tomasz Gasparski, Bayer Polska - System wspomagania decyzji Vademecum w ochronie jabłoni
12:45-12:55 - Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Przedstawienie posterów
12:55-13:55 - Dyskusja i sesja posterowa (lunch)

Sesja II
13:55-14:10 - Dr Grzegorz Doruchowski, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Techniczne aspekty zabiegów ochronnych w uprawach sadowniczych
14:10-14:25 - Dr Artur Miszczak, mgr inż. Joanna Kicińska, mgr Piotr Sikorski, mgr inż. Katarzyna Zagibajło, mgr Anna Markowicz, inż. Ilona Kuśmierska, dr Jolanta Szymczak, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Stosowanie środków ochrony roślin w uprawach sadowniczych w świetle urzędowej kontroli przeprowadzonej w 2015 roku
14:25-14:40 - Dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Najważniejsze problemy i aktualne zalecenia w ochronie upraw sadowniczych przed chwastami
14:40-14:55 - Dr Krzysztof Rutkowski, dr Hanna Bryk, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Możliwości ograniczania chorób przechowalniczych owoców
14:55-15:10 - Dr hab. Beata Meszka, prof. IO, dr Agata Broniarek-Niemiec, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Odporność patogenów roślin sadowniczych na fungicydy
15:10-15:20 - Mgr Michał Hołdaj, mgr Damian Gorzka, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice -Narastający problem odporności szkodników na środki ochrony roślin
15:20-15:30 - Mgr Sylwester Masny, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Skuteczność systemów wspomagania decyzji do sygnalizacji parcha jabłoni
15:30-15:40 - Mgr Artur Mikiciński, prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Zaraza ogniowa – zagrożenie, prognozowanie i możliwości zwalczania
15:40-15:50 - Dr Małgorzata Sekrecka, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Wykorzystanie organizmów pożytecznych w ograniczaniu wybranych szkodników
15:50-16:00 - Dr Wojciech Warabieda, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Niektóre aspekty stosowania progów zagrożenia jabłoni przez przędziorki
16:00-16:10 - Mgr Damian Gorzka, mgr Michał Hołdaj, dr Zofia Płuciennik, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Grapholita molesta – owocówka południóweczka w Polsce?
16:10-16:20 - Dr hab. Barbara H. Łabanowska prof. IO, mgr Wojciech Piotrowski, dr Zofia Płuciennik, dr Małgorzata Tartanus, inż. Barbara Sobieszek, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Drosophila suzukii i inne owady uszkadzające owoce drzew pestkowych
16:20-16:30 - Mgr Barbara Witkowska, dr Mirosław Korzeniowski, Bayer Polska - Zrównoważona ochrona drzew pestkowych przed chorobami i szkodnikami
16:30-16:40 - Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, dr Hanna Bryk, dr Zofia Płuciennik, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Zmiany w Programie Ochrony Roślin Sadowniczych na 2016 r.
16:40-17:00 - Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia konferencji

11 lutego 2016 - ROŚLINY JAGODOWE
10:00-10:15 - Dr inż. Piotr Baryła, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin - Opłacalność produkcji, a stan i zdrowotność plantacji porzeczek czarnych w Polsce
10:15-10:30 - Dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO, prof. dr hab. Edward Żurawicz, dr hab. Barbara H. Łabanowska, prof. IO, dr Agata Broniarek-Niemiec, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Program hodowli odpornościowej porzeczki czarnej w Instytucie Ogrodnictwa i najnowsze osiągnięcia
10:30-10:45 - Dr Agata Broniarek-Niemiec, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Ochrona porzeczki czarnej przed chorobami liści i pędów
10:45-11:00 - Dr hab. Barbara H. Łabanowska, prof. IO, mgr Wojciech Piotrowski, dr Małgorzata Tartanus, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Aktualne problemy i nowe zagrożenia w ochronie krzewów jagodowych przed szkodnikami
11:00-11:15 Mgr Wojciech Piotrowski, dr hab. Barbara H. Łabanowska, prof. IO, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Drosophila suzukii – nowe zagrożenie dla owoców jagodowych
11:15-11:30 - Dr Małgorzata Tartanus1, dr hab. Barbara H. Łabanowska1, prof. IO, dr hab. Eligio Malusa1, prof. IO, dr hab. Cezary Tkaczuk - prof. UPH2, dr Aneta Chałańska1, dr Loredana Canfora3, dr Flavia Pinzari3, Bożena Pawlik1 (1/ Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice; 2/ Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 3/ Council for Agricultural Research and Economics, Rome, Italy) - Jak ograniczyć populację chrabąszcza majowego?
11:30-11:45 - Dyskusja i przerwa
11:45-12:00 - Mgr inż. Wojciech Kukuła, dr Ewa Mirzwa-Mróz, dr Ryszard Dzięcioł, prof. dr hab. Wojciech Wakuliński, prof. dr hab. Elżbieta Paduch-Cichal, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa - Grzyby występujące na plantacjach borówki wysokiej w Polsce
12:00-12:15 - Dr Małgorzata Tartanus, dr hab. Barbara H. Łabanowska, prof. IO, Bożena Pawlik, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Zagrożenia borówki wysokiej przez miseczniki
12:15-12:30 - Dr Mirosław Korzeniowski, mgr Urszula Sobieska, Bayer Polska - Strategia zwalczania szarej pleśni w uprawach roślin jagodowych
12:30-12:45 - Dr hab. Beata Meszka, prof. IO, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Ochrona truskawek przed chorobami w uprawie polowej i pod osłonami
12:45-13:00 - Dr hab. Barbara H. Łabanowska, prof. IO, mgr Wojciech Piotrowski, mgr Małgorzata Kraćkowska, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Problemy w ochronie truskawek przed szkodnikami w uprawie polowej i pod osłonami
13:00- 13:20 - Dr Paweł Krawiec, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin - Praktyczne aspekty ochrony maliny przed chorobami i szkodnikami
13:20-14:00 - Dyskusja i podsumowanie konferencji.

POSTERY:
Szkodniki
1. dr hab. Cezary Tkaczuk, prof. UPH, dr Anna Majchrowska-Safaryan, mgr Anna Król – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce- Wpływ wybranych środków ochrony roślin stosowanych w sadach ekologicznych na grzyby owadobójcze
2. prof. dr hab. Jarosław Buszko – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, mgr Tomasz Konefał – GIORIN, Toruń, mgr inż. Edyta Paplak, Agnieszka Kosakowska - WIORiN Warszawa-Wesoła - Pierwsze stwierdzenie występowania owocówki południóweczki (Grapholita molesta (Busck) w Polsce
3. mgr Wojciech Piotrowski, dr hab. Barbara H. Łabanowska prof. IO, dr hab. Stanisław Pluta prof. IO - Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Wielkopąkowiec porzeczkowy – zasiedlenie odmian i klonów porzeczki czarnej
4. mgr Wojciech Piotrowski, dr hab. Barbara H. Łabanowska prof. IO, dr Tartanus Małgorza¬ta, mgr Małgorzata Kraćkowska, inż. Małgorzata Bartosik, inż. Barbara Sobieszek - Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Przędziorki w uprawie roślin jagodowych i możliwości ich zwalczania.
Choroby:
5. mgr Anna Poniatowska, dr Hanna Bryk, dr Agata Broniarek-Niemiec, dr hab. Joanna Puławska, prof. IO – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Występowanie grzybów z rodzaju Monilinia w sadach drzew ziarnkowych i pestko¬wych w Polsce
6. mgr Anna Poniatowska, mgr Paulina Seliga, mgr Monika Michalecka, dr Agata Broniarek-Niemiec – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Wrażliwość izolatów Blumeriella jaapi na fungicydy
7. dr Ewa Mirzwa-Mróz, mgr Wojciech Kukuła, dr Marcin Wit, Kamila Błaszczyk, SGGW, Warszawa - Neofabraea alba - sprawca gorzkiej zgnilizny jabłek
8. dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Zróżnicowanie genetyczne fitoplazm wykrytych w drzewach wiśni i czereśni
9. mgr Monika Michalecka, mgr Anna Poniatowska, mgr Paulina Seliga, dr Hanna Bryk – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Wrażliwość grzybów z rodzaju Neofabraea na fungicydy
10. dr Monika Kałużna1*, dr Pedro Albuquerque2,3, dr Fernando Tavares2,3, prof. dr hab. Piotr Sobiczewski1, dr hab. Joanna Puławska prof. IO (1 Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice; 2 Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO), InBIO, Laboratório Associado, Universidade do Porto, Campus Agrário de Vairão, 4485-661 Vairão, Portugal; 3 Faculdade de Ciencias, Departamento de Biologia, Edifício FC4, Via Panoramica No. 36, Universidade do Porto, 4150-564 Porto, Portugal) - Nowoczesna metoda wykrywania sprawcy raka bakteryjnego na drzewach pestkowych
11. dr hab. Joanna Puławska, prof. IO1, Nemanja Kuzmanović2, (1 Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice, 2 Uniwersytet w Belgradzie, Serbia) - Agrobacterium arsenijevicii – nowy gatunek bakterii wywołujących guzowatość korzeni
12. mgr Hubert Głos, mgr Sylwester Masny – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Występowanie mączniaka jabłoni (Podosphaera leucotricha) w sadach centralnej Polski i skuteczność ochrony chemicznej
13. mgr Monika Michalecka, dr Hanna Bryk – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice - Phomopsis spp. na żurawinie wielkoowocowej i możliwości ochrony
Inne
14. dr Iwona Szot1, prof. dr hab. Alina Basak2 (1 Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin, 2 Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice)- Wpływ proheksadionu wapnia i giberelin na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Braeburn Mariri Red

Kontakt:
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Dział Wspomagania Badań
tel. 46 834 52 49
fax 46 832 57 50
e-mail: katarzyna.bisko@inhort.pl

Dodatkowe informacje:
www.inhort.pl
www.agro.bayer.com.pl
www.ochronasadow.pl

Wstęp bezpłatny. Rezerwacja noclegów we własnym zakresie.
Organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację internetową na stronie: www.inhort.pl
Ożarów Mazowiecki
Centrum Konferencyjne Mazurkas
ul. Poznańska 177

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...