środa, 27 stycznia 2016

Preparaty z ekstraktami z alg morskich - Aktywne odżywianie roślin i gleby


Z wieloletnich doświadczeń i praktyki rolniczej wynika, iż preparaty oparte o ekstrakty z alg mogą stać się innowacyjnymi biostymulatorami ekspresji potencjału plonotwórczego roślin uprawnych. Użycie nawozów zawierających dodatki w postaci kompleksów z alg morskich korzystnie wpływa na jakość i wysokość plonów. Ich stosowanie wpisuje się w główne założenie akcji edukacyjnej Aktywne odżywianie roślin i gleby. Składniki pokarmowe to dziś za mało – nawozić efektywnie i bezpiecznie dla środowiska naturalnego.

Dlaczego algi? Stanowią one niezwykle bogate źródło substancji fizjologicznie aktywnych –  naturalnych molekuł o wysokiej aktywności biologicznej. Zawierają między innymi oligosacharydy, witaminy, aminokwasy i fitohormony oraz pierwiastki takie jak cynk, fluor, potas, fosfor, żelazo, miedź, mangan, wapń, jod. Cechują się wyjątkowo szybkim wzrostem. U niektórych gatunków zaobserwowano dzienny przyrost na długość przekraczający 10 cm. Rośliny te posiadają kilka razy większy potencjał plonotwórczy niż uprawy polowe. Dla przykładu plon suchej masy Laminaria Digitata (algi) wynosi 250 t/ha/rok, trzciny cukrowej już tylko 30 t/ha/rok, kukurydzy 22 t/ha/rok. To znacząco mniej. Dlaczego tak się dzieje…

Algi żyją w ekstremalnych warunkach. Rosnąc w strefie pływów, są nieustannie narażone na dynamiczne zmiany środowiska, gdyż dzienne różnice w poziomie morza w strefach pływów sięgają nawet kilkunastu metrów, a dobowe różnice temperatur mogą przekraczać kilkadziesiąt stopni. W trakcie odpływów przebywają poza środowiskiem wodnym i są narażone na silną ekspozycję słoneczną (promieniowanie), wysuszające działanie wiatru, duże amplitudy temperatury powietrza. Pod wodą cierpią na niedostatek tlenu, silne działanie fal i prądów morskich, jak również na zmienne temperatury. Posiadają zdolność intensywnego rozwoju w skrajnie ciężkich warunkach, a przy tym wykazują wyjątkową zdolność regeneracji uszkodzeń.

Zawdzięczają to przede wszystkim bogatemu arsenałowi różnego rodzaju związków biologicznie aktywnych, których właściwości, szczególnie na przestrzeni ostatnich lat zostały dobrze poznane.
Nowoczesne, wyjątkowo efektywne systemy odżywiania roślin opierają się dzisiaj na ekstraktach z alg, które w pełni pozwalają wykorzystać potencjał plonotwórczy roślin. Znacząco zwiększają one efektywność fotosyntezy, a także aktywność wielu innych procesów fizjologicznych zachodzących w roślinie. Aktywność fotosyntezy ulega zwiększeniu nie tylko poprzez prostą poprawę odżywiania roślin polegającą na dostarczeniu samych składników pokarmowych, ale także na poziomie biochemicznym oraz przez zwiększenie zawartości chlorofilu w liściach i wydłużenie jego żywotności. Ekstrakty z alg dodatkowo usprawniają pobieranie, przetwarzanie i wykorzystanie składników pokarmowych, między innymi przez większą stymulację aktywności enzymów biorących udział w procesach odżywiania roślin. Ponadto indukują odporność roślin na stresy. Działając tak kompleksowo: odżywiając i stymulując fizjologię rośliny, korzystnie wpływają na rozwój biomasy oraz jakość uzyskiwanych plonów. A przecież liczy się nie tylko ilość, ale także (a może coraz bardziej) jakość płodów rolnych.

Zastosowanie preparatów dolistnych zawierających w swym składzie ekstrakty z alg powoduje znaczący przyrost zarówno części nadziemnej rośliny, jak i systemu korzeniowego, głównie korzeni bocznych i włośnikowych, a więc tych bezpośrednio odpowiedzialnych za zaopatrzenie roślin w wodę i składniki pokarmowe. Efekt ten został potwierdzony w badaniach polowych i w praktyce rolniczej, pokazując kilkunastoprocentowy (a często nawet większy) przyrost zawartości suchej masy w roślinach.

Z kolei oligosacharydy zawarte w algach stymulują w roślinach syntezę poliamin, które gwarantują efektywne kwitnienie, skuteczne zapłodnienie, wiązanie zawiązków, a także zwiększenie szybkości podziałów komórkowych, co prowadzi do zwiększenia liczby komórek na przykład w zawiązkach owoców, a tym samym gwarantuje wyższy plon.

Preparaty nowej generacji wzbogacone o komponenty zawierające ekstrakty z alg wykazują zdecydowanie wyższą skuteczność w porównaniu z tradycyjnymi nawozami i są całkowicie bezpieczne dla środowiska. Rekomendowane są do stosowania w rolnictwie, sadownictwie i warzywnictwie. Lepiej wpisują się także w ideę rolnictwa zrównoważonego. Warto rozważyć wybór technologii nawożenia opartej o preparaty zawierające ekstrakty z alg morskich i włączyć ją do standardowych zabiegów agrotechnicznych.


(Artykuł z serwisu: e-sadownictwo.pl, autor: Anna Rogowska)
wtorek, 26 stycznia 2016

Przed sezonem prezentujemy: Kompleksowy program nawożenia maliny i jeżyny pod osłonami firmy YARA

Kompleksowy program nawożenia
maliny i jeżyny pod osłonami firmy YARA


Prezentujemy kolejny
kompleksowy program
nawożenia
tym razem
maliny i jeżyny pod osłonami

firmy YARA.


www.sadownictwo.co
/nawozy YARA


Przed sezonem prezentujemy: Kompleksowy program nawożenia maliny jesiennej firmy YARA

Kompleksowy program nawożenia
maliny jesiennej firmy YARA

Prezentujemy kolejny
kompleksowy program
nawożenia
tym razem maliny jesiennej
firmy YARA.

www.sadownictwo.co/nawozy YARAwww.sadownictwo.co/nawozy YARA

Przed sezonem prezentujemy: Kompleksowy program nawożenia maliny letniej i jeżyny firmy YARA

Program nawożenia maliny letniej
i jeżyny firmy YARA

Przed sezonem
gdy warto jest zaplanować
jak poprowadzimy nasze uprawy
prezentujemy
kompleksowy program
nawożenia maliny letniej i jeżyny
firmy YARA.
www.sadownictwo.co/nawozy YARAwww.sadownictwo.co/NAWOZY YARA

poniedziałek, 25 stycznia 2016

25 Spotkanie Sadownicze Sandomierz 2016 - 27 i 28 stycznia

W najbliższą środę i czwartek 27 i 28 stycznia zapraszamy sadowników do Sandomierza już po raz 25 - na  konferencję i targi środków produkcji sadowniczej.
Program konferencji towarzyszącej Spotkaniu:
27 stycznia:
9.15 -10.00 - Otwarcie 25 Jubileuszowego Spotkania Sadowniczego Sandomierz 2016
10.00-10.30 - Wpływ zmian klimatycznych ostatnich sezonów na rośliny. Prognozy na najbliższe lata — dr Jerzy Kozyra, IUNG
10.30-11.30 - Trwałość cieczy roboczej, formy środków ochrony roślin — dr hab. Beata Meszka, prof. IO
11.30-12.00 - Tendencje odmianowe na rynkach krajowym i światowych — Maciej Lipecki, SPS
12.00-13.00 - Przyszłość sadownictwa w Europie, zmiany społeczne i bariery rozwoju — Gerard Poldervaart, EFM
"Nowe technologie i rozwiązania dla sadownictwa" - blok wykładów prowadzony przez producentów środków produkcji:
13.00-13.30 - Sytuacja i trendy w sadownictwie Europy Wschodniej — Adam Paradowski, SmartFresh 
13.30-13.50 - Poprawa efektywności nawożenia w trudnych latach produkcji — dr Andrzej Grenda, Yara 
13.50-14.10 - Korzyści ze stosowanie regulatorów wzrostu — Grzegorz Lewandowski, BASF  14.10-14.30 - FQC w Polsce i w Holandii – podsumowanie dwóch sezonów programu — dr Kamil Jeziorek, Syngenta
14.30-14.45 - Nowa Arysta – nowe perspektywy — Szymon Matysiak, Arysta
14.45-15.00 - Synthos AGRO – Ochrona 360 w sadach — Tomasz Chochorowski, Synthos Agro
15.00-15.10 - Nowy środek ochrony zawierający kaptan na rynku polskim — Łukasz Lewandowski, Frusto 
15.10-15.20 - Żegnamy FN Agro witamy Nufarm — dr Sławomir Doniec, Nufarm 
15.20 - Rozstrzygnięcie konkursu ProCam

28 stycznia - Konferencja Czereśniowa
10.00-10.45 - Drosophila suzukii - nowe zagrożenie dla owoców czereśni i innych — dr hab. Barbara Łabanowska, prof. IO
10.45-11.45 - Odmiany czereśni uprawiane w Europie - ocena przydatności — Gerard Poldervaart EFM
11.45-12.15 - Czynniki warunkujące dobre zapylenie czereśni — prof. dr hab. Włodzimierz Lech, dr Sławomir Doniec, UR Kraków 
12.15-12.45 - Ochrona czereśni przed ptakami — Anita Łukawska, Plantpress
12.45-13.00 - Zasady fertygacji w sadzie czereśniowym — Andrzej Grenda, Yara
13.00-13.45  - Zrównoważona ochrona drzew pestkowych przed chorobami i szkodnikami — dr Mirosław Korzeniowski, Bayer
13.45 - Rozstrzygnięcie konkursu ProCam 

Więcej informacji: www.spotkaniesadownicze.pl, wstęp wolny.
Sandomierz
Hala Widowiskowo-Sportowa
ul. Patkowskiego 2A

czwartek, 21 stycznia 2016

Przed sezonem prezentujemy: Kompleksowy program nawożenia jagody kamczackiej - YARA

Kompleksowy program
nawożenia jagody kamczackiej
firmy YARA.

Przed sezonem
gdy warto jest zaplanować
jak poprowadzimy nasze uprawy
prezentujemy
kompleksowy program
nawożenia jagody kamczackiej
firmy YARA.www.sadownictwo.co/nawozy YARA
wtorek, 19 stycznia 2016

czwartek, 14 stycznia 2016

PIORIN zachęca do szkoleń z zakresu stosowania środków ochrony roślin

Zachęcamy stosujących środki ochrony roślin do pogłębiania wiedzy w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa, a w szczególności do udziału w szkoleniach uprawniających do stosowania środków ochrony roślin.

Kto może organizować szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin?
Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin mogą prowadzić tylko przedsiębiorcy lub podmioty wpisane przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa do odpowiednich rejestrów (lista - rejestr na stronie PIORIN). 

Gdzie można uzyskać informacje o organizowanych szkoleniach?
Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych szkoleń można uzyskać we właściwych miejscowo wojewódzkich inspektoratach ochrony roślin i nasiennictwa. Dane kontaktowe WIORiN dostępne ze strony: http://piorin.gov.pl/wiorin/

Kto może stosować środki ochrony roślin?
Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie: 
 • w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
 • w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
 • w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
 • wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.
Szkolenia uprawniające do stosowania środków ochrony roślin zachowują ważność przez 5 lat.

Szkolenie podstawowe czy uzupełniające?
Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin mogą być szkoleniami: 
 • podstawowymi lub 
 • szkoleniami uzupełniającymi dla osób, które ukończyły szkolenia podstawowe. 

Kto jest zwolniony z odbycia szkolenia?
Szkolenia podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin nie są wymagane od osób, które posiadają zaświadczenie wydane przez szkołę ponadgimnazjalną lub szkołę wyższą stwierdzające, że w dokumentacji przebiegu nauczania tej osoby zostały uwzględnione wszystkie zagadnienia ujęte w programie szkolenia w danym zakresie lub posiadają kwalifikacje wymagane dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji.
Szkolenia podstawowe i uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin nie są wymagane od pracowników naukowych szkół wyższych lub instytutów badawczych, jeżeli do zakresu obowiązków tych osób należy prowadzenie zajęć dydaktycznych, badań naukowych lub prac rozwojowych z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa. Uprawnienia takie mają również osoby prowadzące szkolenia w zakresie: 
 • stosowania środków ochrony roślin; 
 • doradztwa dotyczącego stosowania środków ochrony roślin; 
 • integrowanej produkcji roślin. 
Uprawnienia takie zachowują ważność przez okres 5 lat od dnia zakończenia nauki lub zaprzestania wykonywania ww. działalności.

Sankcje karne!
Profesjonalny użytkownik wykonujący zabiegi chemicznej ochrony roślin bez posiadania kwalifikacji podlega karze grzywny.

(Artykuł ze strony: http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/szkolenia-z-zakresu-stosowania-srodkow-ochrony-roslin,88.html )

czwartek, 7 stycznia 2016

VI Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 13 – 14 stycznia 2016 w Warszawie


Informujemy o kolejnym wydarzeniu w branży:
zbliża się kolejna edycja Targów Sadownictwa i Warzywnictwa 2016.
Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2016 odbędą się w dniach 13-14 stycznia, po raz pierwszy w Warsaw Expo w Nadarzynie (obok C.H. Maximus) – najnowocześniejszym i największym centrum konferencyjno-wystawienniczym w tej części Polski. Świetna lokalizacja przy al. Katowickiej zapewni wszystkim Państwu wygodny i szybki dojazd. Duży parking, położony bezpośrednio obok obiektów targowych, ułatwi parkowanie i zapewni miejsce każdemu odwiedzającemu.

Program Targów:

13 stycznia (środa)
– Uroczyste otwarcie TSW 2016
– Przyznanie nagród im. prof. Pieniążka
– Konferencja truskawkowa (w przerwie losowanie nagród głównych w loterii dla prenumeratorów "Jagodnika")
– Konferencja o uprawach pod osłonami
– Sadownicze Forum Ekonomiczne
 
14 stycznia (czwartek)
– Konferencja sadownicza
– VII Krajowe Forum Grup Producentów Owoców i Warzyw
– Konferencja o warzywach polowych 
– Konferencja o świdośliwie (zainteresowanych prosimy o rejestrację drogą mailową: tsw@tsw.com.pl)
– Losowanie nagród w Owocnej Loterii 2016

Program konferencji:

13 stycznia, środa
SALA 1 – III KONFERENCJA TRUSKAWKOWA – uprawy polowe i pod osłonami
Uprawy polowe
10:00 – 10:30 Szara pleśń i mączniak w uprawie truskawek, dr hab. Beata Meszka, Prof. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.
10:30 – 10:50 Strategia zrównoważonej ochrony truskawek w sezonie 2016, dr Mirosław Korzeniowski, Bayer Polska.
10:50 – 11:30 Nowe wczesne odmiany truskawek i zalecenia do ich uprawy, Ludger Linnemannstöns, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen/Köln-Auweiler.
11:30 – 11:50 Praktyczne rozwiązania ochrony i nawożenia w towarowej produkcji truskawek, Barbara Błaszczyńska, Agrosimex Sp. z o.o.
11:50 – 12:20 Sposoby ograniczania stresu poprzez optymalizację żywienia roślin, dr hab. Zbigniew Jarosz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
12:20 – 12:40 Technologia produkcji truskawek deserowych w oparciu o nawozy zawiesinowe i nowej generacji fungicyd, dr inż. Sławomir Doniec, Nufarm Polska Sp. z o.o.
12:40 – 13:20 Nowe rozwiązania w intensywnej uprawie truskawek, Zbigniew Marek, Timac Agro Polska Sp. z o.o.
12:40-13:20 Losowanie nagród w loterii dla prenumeratorów "Jagodnika"
13:20 – 13:40 Przerwa 
Uprawy pod osłonami
14:00 – 14:40 Zalecenia dotyczące uprawy wczesnych odmian truskawek, Mariusz Padewski, DLV
14:40 – 15:00 Antraknoza i możliwości jej uniknięcia w uprawie truskawek, dr Dariusz Gajek, Syngenta Polska.
15:00 – 15:40 Wymagania stawiane sadzonkom odmian powtarzających owocowanie, Johan Nooren, v/d Avoird Trayplant BV
15:40 – 16:10 Jak liczyć i optymalizować koszty uprawy truskawek poszczególnych odmian? Marek Chorobiński, MH Log-Tech
Patronat medialny: Jagodnik
 
SALA 2 – SADOWNICZE FORUM EKONOMICZNE
Panel Rynek
9:30 – 10:10  Aktualna sytuacja na europjskim rynku jabłek, prof. dr hab. Eberhard Makosz, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych
10:10 – 10:30 Rynek owoców – Polska a Europa i świat, prof. Andrzej Kowalski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Debata
Panel Jakość  
11:15-11:35  Bezpieczeństwo fitosanitarne w eksporcie owoców – rola Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Tadeusz Kłos, PIORIN.
11:35-12:00 Pozostałości ś.o.r. w owocach przeznaczonych na eksport, Maciej Bartoń, dyrektor ds. Badań i Rozwoju, UO Technologia.
Debata
Przerwa
Panel Eksport  
12:45-13:10 Unia Owocowa – na drodze do nowych rynków, Waldemar Żółcik.
13:10-13:30 Transport międzykontynentalny owoców (morski, lotniczy, kolejowy), Rafał Szeleźniak, e-sadownictwo.
Debata
Panel Przetwórstwo  
14:10 – 14:30 NFC – w praktyce – Waldemar Żółcik (Royal Apple).
14:30 – 14:50 Jakość i bezpieczeństwo produkcji soków NFC, Barbara Groele, KUPS.
Debata
Podsumowanie SFE
 
SALA 3 – KONFERENCJA O UPRAWACH POD OSŁONAMI
10:00 – 10:10 Wprowadzenie do tematyki konferencji –  projekt „Szkoła Pod Osłonami” dr inż. Gabriela Wyżgolik. 
10:10 – 10:40 Rola światła w życiu roślin, dr inż. Gabriela Wyżgolik. 
10:40 – 11:20 Doświetlanie tradycyjne, hybrydowe i diodowe w uprawie ogórków w doświadczeniach na SGGW, dr inż. Katarzyna Kowalczyk, SGGW. 
11:20 – 11:50 Uprawa pomidorów z doświetlaniem asymilacyjnym tradycyjnym i diodowym w Holandii i w Polsce, Tomasz Krasowski, GreenQ Polska.
11:50 – 12:20 Zastosowanie lamp LED do doświetlania rozsad warzyw, dr hab. Jadwiga Treder, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.
12:20 – 13:00 przerwa
13:00 – 13:30 Programowalne systemy doświetlania roślin bazujące na technologii LED, dr inż. Wojciech Grzesiak, Instytut Technologii Elektronowej Oddział w Krakowie.
13:30 – 14:00 Doświetlanie upraw szklarniowych, Maciej Król, Philips Lighting Polska.
 
SALA 4
13:15 -14:00  "Nowe odmiany warzyw i owoców – jak je skutecznie chronić i komercjalizować? Praktyczne szkolenie prawne dla agroprzedsiębiorców" – Tomasz Gawliczek prawnik, specjalista ds. ochrony odmian roślin, JWP Rzecznicy Patentowi
 
14 stycznia, czwartek
SALA 1 – KONFERENCJA SADOWNICZA
9:30 – 10:00 Czy kolejny sezon znowu  bez deszczu? prof. dr hab. Waldemar Treder, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.
10:00 – 10:25 Fertygacja sadów – skuteczny sposób na wysokie plony owoców, Krzysztof Zachaj, Agrosimex Sp. z o.o. 
10:25 – 11:15 Rola substancji biostymulujących pochodzących z alg w poprawie odporności roślin na stresy środowiskowe, dr inż. Jean Claude Yvin, Timac Agro Polska Sp. z o.o. 
11:15 – 12:05 Nowoczesna uprawa czereśni, dr. Leonhard  Steinbauer, Stacja Doświadczalna w Haidegg, Steiermark Austria/Graz.
12:05 – 12:20 Strategia zwalczania przędziorków w oparciu o najnowsze wyniki badań, dr Wojciech Wieczorek ICB Pharma.
Przerwa  
12:50 – 13:20 Fakty i mity o sadownictwie na wschodzie, Kazimierz Pochodyła.
13:20 – 13:50 Przerzedzanie chemiczne gwarancją najwyższej jakości owoców, Robert Binkiewicz Agrosimex Sp. z o.o.
13:50 – 14:05 Strategia zwalczania mączniaka jabłoni w oparciu o najnowsze wyniki badań, Tomasz Gasparski, Bayer CropScience. 
14:05 – 15:00 05 Nowe sporty odmian jabłek Gala i Red Delicious, Luca Lovatti, Consorzio Innovazione Frutta Societa Consortile a r.l Włochy/Trento.
15:00 – 15:20 Własna pasieka w sadzie, Michał Piątek.  
15.20 – 15.40 Nadmuchowe chłodnice powietrza w długoterminowym przechowywaniu warzyw i owoców, Józef Kędzia, Jan ter Veen, Alfa Laval Polska
15:40 – 16:00 Zwalczanie parcha jabłoni – praktyczne wskazówki na sezon 2016, Karolina Felczak, Placówka Badawcza Fertico.
 
SALA 2 –  VI KRAJOWE FORUM GRUP PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW
 
SALA 3 – KONFERENCJA O WARZYWACH POLOWYCH
Kapustne bez tajemnic.
10:00  wprowadzenie w tematykę konferencji.
10.10-10.40 Kapusta, kalafior, brokuł  – właściwy dobór odmiany gwarancją udanego sezonu, Grzegorz Goździk, Syngenta Polska.
10.40-11.00 Skuteczna ochrona warzyw od produkcji rozsady po zbiór, Władysław Tokarczyk, Syngenta Polska.
11.00-11.20 Rynek warzyw w Europie – aktualna sytuacja oraz trendy, Syngenta Polska.
Przerwa 
12.10 – 12-30  Dobra rozsada kluczem do udanego sezonu uprawy
12.30 – 12.50 Technologia Phyto-Drip – rozsada jeszcze lepszej jakości, Władysław Tokarczyk, Syngenta Polska.
12.50 – 13.20 Nowoczesne nawozy z substancjami biostymulującymi stosowane w fertygacji warzyw gruntowych, Piotr Szurek, Timac Agro Polska Sp. z o.o.
13.20 – 13.50 Choroby warzyw polowych w 2015 roku i możliwości ich niekonwencjonalnego zwalczania, prof. Józef Robak, Instytut Ogrodnictwa Skierniewice.
13.50 – 14.20 Mączlik warzywny – szkodnik coraz częściej spotykany na warzywach kapustnych, dr Maria Rogowska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach 
Partner główny – Syngenta Polska.
Patronat medialny – warzywapolowe.pl
 
SALA 4 – KONFERENCJA O ŚWIDOŚLIWIE
9:30 – 10:00 Otwarcie i powitanie gości, prof. dr hab. Małgorzata Korbin, Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.
I sesja plenarna  Prowadzenie prof. dr hab. Edward Żurawicz.   
10:15 – 10:45 Charakterystyka gatunku i możliwości uprawy towarowej świdośliwy olcholistnej w Polsce, dr hab. Stanisław Pluta. 
10:45 – 11:15 Plonowanie i jakość owoców kilku polskich klonów selekcyjnych oraz odmian kanadyjskich świdośliwy olcholistnej uprawianych w Polsce,
dr hab inż. Anna Bieniek. 
11:15 – 11:30 Perspektywy przetwórstwa świdośliwy, dr inż. Justyna Bojarska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Dyskusja   
Przerwa
II sesja plenarna – Prowadzenie dr hab. Stanisław Pluta Kazimierz, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.
12:30 – 13:00 Produkcja i zagospodarowanie owoców świdośliwy w Ameryce Północnej prof. Kris Pruski Dalhousie University Faculty of Agriculture, Kanada.
13:00 – 13:20 Program hodowli świdośliwy w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, dr hab. Stanisław Pluta. 
13:20 – 13:40 Rozmnażanie świdośliwy olcholistnej i dostępność materiału nasadzeniowego, dr inż. Danuta Kucharska, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.
13:40 – 14:10 Możliwości zmechanizowania technologii produkcji i zbioru owoców świdośliwy, dr inż. Jacek Rabcewicz, Zakładu Agroinżynierii Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.
Dyskusja, podsumowanie


Formularz zgłoszeniowy TSW 2016

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest wymagane do otrzymania bezpłatnego biletu wstępu, upoważniającego do wielokrotnego wejścia na teren Targów Sadownictwa i Warzywnictwa 2016 w dniach 13 i 14 stycznia.
Link do formularza rejestracji: kliknij 

Pełne informacje na stronie organizatora:

www.tsw.targi.pl 

środa, 6 stycznia 2016

MIĘDZYNARODOWE TARGI AGROTECHNIKI SADOWNICZEJ - FruitPRO 12-13 stycznia 2016 w Warszawie


Informujemy o XII edycji Międzynarodowych Targów Agrotechniki Sadowniczej FruitPro 2016, które odbędą się w dniach 12-13 stycznia 2016 roku (wtorek-środa) w Warszawskim Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Program Targów:

12/01/2016
 • 10.00 - 10.15 Otwarcie XII edycji MTAS FruitPro.
 • 10.15 – 10.45 Nowe kierunki eksportu polskich owoców - Mirosław Maliszewski, poseł na Sejm, prezes Związku Sadowników RP
 • 10.45 – 11.15 Opłacalność produkcji i rynek jabłek w sezonie 2014/2015dr Grzegorz Klimek
 • 11. 15 – 12.00 Wyzwania w obliczu eksportu polskich jabłek na nowe rynki - panel dyskusyjny z udziałem ekspertów Mirosław Maliszewski, dr. Grzegorz Klimek, Waldemar Żółcik, Piotr Korczak, Maciej Bartoń; prowadzenie: Marek Jezierski (TVP) oraz prof. Kazimierz Tomala
 • 12.45 – 13.30 Nowoczesne metody uprawy maliny pod osłonami. Tobias Linnemannstons, KRAEGE Beerenpflanzen, Niemcy,
 • 13.30 – 14.00 Jagoda kamczacka oraz dereń jadalny – perspektywy uprawy w Polsce - dr hab. Iwona Szot, UP Lublin
 • 14.00 – 14.45 Trendy w produkcji deserowych owoców maliny powtarzających owocowanie. dr Agnieszka Orzeł, Instytut NIWA Brzezna
 • 14.45 – 15.30 Drosophila suzukii - nowe zagrożenie w produkcji owoców. Catherine Baroffio , Agroscope, Szwajcaria
 • 15.30 - 16.00 Choroby roślin jagodowych uprawianych pod osłonami - dr hab. Beata Meszka, prof. IO, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
 • 16.00 – 16.30 Trwałość pozbiorcza owoców jagodowych i pestkowych - dr Krzysztof Rutkowski, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

13/01/2016
 • 10.00 – 10.30 Jak prowadzić sad wiśniowy w nowoczesny i opłacalny sposób? dr Mirosław Sitarek, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
 • 10.30 – 11.15 Przeciwdziałanie ujemnym skutkom suszy w sadzie. Jos de Wit, FruitConsult, Holandia
 • 11.15 – 12.00 Korzyści ze stosowanie regulatorów wzrostu - dr Sebastian Hauptmann, Niemcy
 • 12.45. - 13.15 Możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w sadownictwie - dr Krzysztof Bobran, Set(h) Rzeszów
 • 13.15 – 14.00 Najnowsze programy zwalczania parcha jabłoni stosowane nad Jeziorem Bodeńskim – dr Christian Scheer, Niemcy
 • 14.00 – 14.45 Ochrona szkółek oraz sadów jabłoniowych i gruszowych przed chorobami bakteryjnymi - prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
 • 14.45 – 15.15 Pozostałości środków ochrony roślin w owocach – oczekiwania nowych rynków - dr Artur Miszczak, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
 • 15.15 – 15.45 W trosce o wysoką jakość jabłek - prof. dr hab. Kazimierz Tomala, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • 15.45 – zamknięcie FruitPro Mtas 2016

XII Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej – FruitPRO 2016 są otwarte dla Odwiedzających:
12 stycznia 2016 (wtorek) - w godzinach 9.00-17.30
13 stycznia 2016 (środa) - w godzinach 9.00-17.00

Rejestracja uczestników
Trwa internetowa rejestracja uczestników. Zarejestrowane osoby otrzymają książkę z materiałami wykładowymi - wystarczy tylko wypełnić zgłoszenie, a następnie wydrukować potwierdzenie rejestracji uczestnika, które zostanie przesłane na adres e-mail zgłaszającego, i okazać je w biurze targów podczas MTAS FruitPRO 2016.  Każda osoba, która zarejestruje swój udział, dostanie również specjalny kupon promocyjny o wartości 50 zł.
 
Więcej informacji: www.mtas.pl
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...